Van olyan részed, amelyről azt kívánod, bárcsak eltűnne? A legtöbbünk válasza erre egy határozott igen, nevezzük akár függőségnek, belső kritikusnak, „majomagynak”, neurózisnak, bűnösnek, rossz szokásnak, vagy egyéb szégyenteljes dolognak. De mi lenne, ha lenne egy másfajta módja is önmagunk ezen aspektusainak a megközelítésére, olyan, ami valódi gyógyuláshoz vezet az állandó belső harc helyett?

Dr. Richard Schwartz Csak JÓ van benned című könyvében egy forradalmi módszert mutat be önmagunk megértése és az önmagunkkal való mélyebb kapcsolat kialakítására.

 

Az IFS – Belső családrendszer – egy olyan paradigmaváltó modell, amely elhozza számunkra a belső harmóniát, önmagunk teljesebb megértését, és megnyitja a spirituális ébredés kapuit.

 

Részeink megismerése és szeretete

A belső világod valóságos. A részek nem a képzeleted termékei vagy a pszichéd szimbólumai; és nem is egyszerűen a mélyebb jelentés metaforái. Belső lények, akik belső családokban vagy társadalmakban léteznek, és ami ezekben a belső birodalmakban történik, nagyban befolyásolja, hogy hogyan érzed magad és éled az életed.

Ha nem veszed őket komolyan, nehezen fogod tudni megvalósítani, amiért itt vagy. Lehet, hogy bizonyos mértékig képes leszel tehermentesíteni a részeidet, de óriási segítség lesz, ha teljes meggyőződéssel lépsz be a belső világodba, s úgy bánsz a részeiddel, mint amik valójában – valódi és szent lényekként kezelve őket.

Ha nem veszed komolyan a részeidet, nem válsz hatékony belső vezetővé, szülővé. A pszichoterápia különböző formái segíthetnek abban, hogy kapcsolatba kerülj a száműzöttjeid mélyen gyökerező érzelmeivel, s ez valamennyire gyógyító hatású lehet. De ha ezt a folyamatot az elfojtott érzelmek lencséjén keresztül nézed, nem leszel képes folytatni a munkát – ami pedig kulcsfontosságú.

Ha viszont megérted, hogy a száműzöttjeidnek valóban bízniuk kell benned, akkor nagyobb valószínűséggel fogod újra meg újra meglátogatni őket, mindaddig, ameddig csak szükséges. Gyakran a velük való munkára van szükség ahhoz, hogy elérd a tartós tehermentesítést, s megtanuld például azt is, hogy minden megérdemli a szeretetet.

 

 

Ha minden részedet tudod szeretni, képes leszel minden egyes ember felé is szeretettel fordulni.

 

Amikor a részeid szeretve érzik magukat, megengedik, hogy az Én-ből vezesd az életedet. Érezni fogod kapcsolatodat a Földdel, s meg akarod majd menteni mások kizsákmányoló részeitől. Növelni fogod az Én mezejét a bolygón, s ezzel hozzájárulsz a bolygó gyógyulásához. Az ÉN nagyobb mezejéhez is kapcsolódni fogsz.

 

Az IFS – a belső családrendszer – elmélet

Dr. Richard C. Schwartz háziorvosként és akadémikusként kezdte pályafutását. A rendszerszemléletben gondolkodó orvos kifejlesztette a belső családrendszerek (IFS) elméletét a klienseivel folytatott beszélgetéseire támaszkodva, akik a személyiségük részét alkotó belső részekről számoltak be a vele folytatott foglalkozások során. Miközben feltárta a traumatizált kliensek belső világát, rábukkant egy sértetlen, gyógyító esszenciára, amelyet Énnek nevez, s amely a könyvben leírt spirituális utazáson vezette őt. Országszerte szakmai konferenciák kiemelt előadója az Egyesült Államokban. Számos könyvet és több mint ötven cikket publikált az IFS-ről, amely mára világszerte ismert módszerré nőtte ki magát.

Az IFS átalakító erejű tudásával segít felfedezni, tisztelni és meggyógyítani elhanyagolt, pusztító részeinket, amelyek azzá tesznek, akik valóban vagyunk.

Dr. Schwartz könyve bemutatja az IFS forradalmi elméletét, feltárja átütő erejét, megmutatja miként változtatja a mentális jóléthez való hozzáállásunkat a részeink tisztelete és a velük való kommunikáció. Segít megdönteni azokat a kulturális, tudományos és spirituális feltételezéseket, amelyek egy elavult mono-elme gondolkodást erősítik, elénk tárva a részeink megismeréséből fakadó átalakító erejű tudást, hiszen mindannyian sok rész-elmével születünk, amelyek állandó kölcsönhatásban élnek egymással. Legyen szó az egóról, a belső kritikusról, vagy a szabotőrről, Dr. Schwartz útmutatásával erős szövetségesekké alakítjuk ezeket a gyakran szidalmazott részeket.
Az IFS feltárja miért torzulnak el részeink, és miért ragadunk meg gyermekkori traumáinkban, kulturális hiedelmekben. Végső soron pedig felfedi előttünk azt a mélységes igazságot, miszerint nincsenek rossz részeink, azáltal, hogy segít megismerni azt a bennünk lakozó Ént, amely a jóság bölcs, együttérző esszenciája, a gyógyulás és a harmónia forrása.

 

 

Alanis Morisette előszavából

„Amióta az eszemet tudom, a „részek lánya” voltam. Mindig is megszállott érdeklődéssel szemléltem összetett, törékeny, sokrétű és lenyűgöző emberi állapotainkat. Amikor elkezdtem az IFS-szel dolgozni, lelkesítő volt látni, hogy kellő figyelemmel, minden egyes „részemmel” törődve, ahogyan azok imádni valóan, borzalmasan, szüntelenül és néha fájdalmasan megmutatkoztak, visszatérhetünk az alanyi jogon mindenkinek kijáró teljességhez. Erőt adott, hogy a dühös, az anyai, a művészi, a pénzügyileg felelős (vagy felelőtlen!) részem és a szabad szellemem valahogy a bölcsesség forrásává váltak számomra, ha megnyitottam előttük a szívemet, és kíváncsisággal fordultam feléjük. Mindegyik rész – tűnjön az ijesztőnek, gondolatébresztőnek vagy titokzatosnak – bölcsességet és vigaszt nyújthat, s új megvilágításba helyezheti a dolgokat. Ezeket a belső részeket hírnököknek kezdtem tekinteni. A velük folytatott párbeszéd hasznos útmutatást és mély felismeréseket nyújthat. A sok „énből” álló rendszerem így integrálódhatott mindennapi személyiségembe és életembe. Ezek a részek a legfelsőbb Énem segítségével még egymással is párbeszédet folytattak. Így tisztább képet kaptam az egészről, s az életem látszólag megoldhatatlannak tűnő, bonyolult kérdéseire gyors és erőteljes ötletek, válaszok születtek meg bennem, miközben szavakkal, írással, mozgással és művészettel kommunikáltam a bennem lévő sok- sok résszel, különösen és elsősorban azokkal a részekkel, amelyek a legjobban megijesztettek. 

Belső világomban találkoztam a saját gyilkos dühömmel, a szégyenemmel, a rémületemmel, a depressziómmal, a fájdalmaimmal, a vágyaimmal, a megaláztatásaimmal és a gyászommal. Ezeken a „sötét” vagy „rossz” részeken kívül, amelyekről úgy tűnt, hogy ismétlődő mintázatokra és fájdalmas szokásokra akarnak kényszeríteni, voltak „fényes”, „jó” részek is, amelyek előtt szintén bátorsággal tudtam megnyitni magamat: grandiózus, nagylelkű, intelligens, vezetői részek, illetve tehetséges, érzékeny, empatikus részek voltak ezek. Egyes részeket szemlátomást könnyebb volt párbeszédre késztetni, mint másokat. Néhányuk felvállalását kockázatosabbnak, sőt, egyenesen fenyegetőnek éreztem. Minél mélyebbre merültem Dick IFS-rendszerében, annál igazabbnak és felszabadítóbbnak tűntek a szavai és a tanításai. Felismertem, hogy minden egyes rész, bármennyire is megrázó, amit művel, s bármilyen rejtett, zavaros vagy fájdalmas is, a lehető legjobb szándékú és hasznos üzeneteket tartogat számomra. Minden egyes rész – legyen akár ún. száműzött, menedzser vagy védelmező rész –, ha kellő időt fordítok rá, mélyen humánus és bölcs meglátásokkal szolgál számomra a legmagasabb Énemtől. 

Miközben egyre inkább elmerültem az IFS rendszerében, egy gazdag spirituális érzés virágzott ki bennem. Ez volt a lelki jutalmam azért, hogy engedtem a kíváncsiságnak, s hagytam, hogy lassan megnyissa gúzsba kötött szívemet. 

Láttam, hogy ez az Én, amely párbeszédet folytat az összes egoista résszel, nem más, mint a lélek – a lelkem. Ez a tudatosság lehetővé tette számomra, hogy közvetlen, fizikailag is érzékelhető tapasztalatot szerezzek istenről/szeretetről/lélekről/ részvétről. Rájöttem, hogy az igazi párbeszéd akkor kezdődött, amikor rátaláltam az Én „székhelyére”. Akkor ismertem ezt fel, amikor elkezdtem megtapasztalni az IFS „nyolc minőségét”, melyek a következők: kreativitás, bátorság, kíváncsiság, kapcsolódás, együttérzés, tisztánlátás, nyugalom, magabiztosság. Mindaddig az életem során ijesztőnek tűnt számomra a befelé figyelés. Most azonban a felelősségvállalás, illetve a bennem rejlő késztetések, kényszerek, triggerek és reakciók feltárása egyre izgalmasabbá vált. Dick Schwartz a gyógyítás egy teljesen más szintjére emelte mindazt, amit mindaddig a jungi tanítások és a tudatalattim feltérképezése nyomán elértem. 

Nagyon hálás vagyok, hogy Dick az egész világgal megosztja az IFS-t. Szívmelengető és megható szemtanúja lenni annak, ahogyan az emberekkel dolgozik. Hiszem, hogy nagyobb szükségünk van az IFS-re, mint valaha. Munkája nem kevesebbet kínál mindannyiunknak, hogy – amennyiben hajlandóak vagyunk magunkba nézni – egyre kedvesebbé és bölcsebbé váljunk, s egyre nagyobb belső erőre tegyünk szert. Ha útmutatásai szellemében dolgozunk a belső világunkon, minden egyes részünk megmerítkezhet a nap sugaraiban. Azzal, hogy a figyelmünket a leginkább rászoruló részeknek szenteljük, valódi gyógyulás történik. Ahogy növekszik bennünk az önmagunk iránti együttérzés, lassan, de biztosan hatást fogunk gyakorolni a világ egészére, s erőfeszítéseinket siker koronázza majd. Ekképp növekedvén és gyarapodván egyre közelebb kerülünk egy olyan világhoz, ahol kevesebb a megosztottság, a viszály és a szükségtelen szenvedés. Azt fogjuk látni, hogy finom és elragadó emberségünk mindenkinek a javát szolgálja majd.”

Forrás: Csak jó van benned

 

Ajánlott könyvek:

CSAK JÓ VAN BENNED

A siker alapelvei könyv

TRAUMA

ÖRÖKÖLT CSALÁDMINTÁK