Eckhart Tolle sokak szerint a ma elő egyik legnagyobb spirituális tanító. Gondolatai nem igazodnak valamely konkrét valláshoz vagy tradícióhoz. Tanításaiban az ősi mesterek egyszerű és tiszta hangján mondja el mély üzenetét.

Eckhart mély, mégis egyszerű tanításai számtalan embernek segítettek szerte a világon belső békére és nagyobb beteljesülésre találni az életükben. Tanításai magját a tudat átformálása, a spirituális ébredés jelenti, melyre az ember evolúciójának következő lépcsőfokaként tekint. Ennek az ébredésnek lényeges eleme, hogy átformáljuk az egónk által uralt tudatállapotunkat.

Az Egység az élettel című szemet gyönyörködtető színes kötetében Eckhart Tolle Új Föld című sikerkönyvének ékköveit, esszenciáját válogatta ki – a számára legértékesebb idézeteket és leginspirálóbb, mélyreható részleteket tárja az olvasó elé, amelyek segítenek az elmélyülésben, egy inspiráló, meditatív állapotba terelve az olvasót, s így könnyedén az eredeti kötet tanításainak legjavára összpontosíthat.

 

 

„Az Új Föld eme kísérőkötetébe olyan szemelvényeket válogattam össze az eredeti könyvből, melyeket különösen ösztönzőnek vagy gondolatébresztőnek találtam. Ez okból kifolyólag nem is javaslom, hogy egy ültő helyedben az első betűtől az utolsóig kiolvasd. Sokkal többre mész, ha kiszemelsz egy-egy fejezetet, és amikor úgy érzed, hogy valamely szakasz különösen megragadja a figyelmed, eltűnődsz rajta, vagy akár még egyszer átfutod – majd hagyod bevésődni a mondanivalóját, mígnem ráérzel a szavak tolmácsolta igazságra, ami máris a lényedben honol. Szintúgy hasznos lehet, ha hébe-hóba csak úgy találomra felütöd a kötetet, és elolvasol egy oldalt vagy csupán bekezdést, azután engeded, hogy a mondatok utat mutassanak ama lelked mélyén rejlő dimenzióba, mely túl van szavakon s gondolatokon. Ahhoz az igazsághoz ugyanis, melyekre e szavak utalnak, a tudat időtlen dimenziójához nem juthatunk el puszta okfejtés és fogalomalkotás révén.

Ez a könyv nem az Új Föld tömörített változata. Noha az eredeti mű jó néhány hasznos útmutatását tartalmazza, viszonylag kevés szó esik benne az egóról, a fájdalomtest témáját pedig nem is érinti. Magyarán szólva, ha szeretnéd megérteni és egyúttal felismerni ama érzelmi-elmebeli mintázatokat, melyek gátat vetnek az új tudatosság kialakulásának útjába, az eredeti könyvet érdemes fellapoznod.

 

 

E kötet azoknak válik leginkább a javára, akik már olvasták az Új Földet – talán nem is egyszer –, s az eredeti könyv mély visszhangot vert és talán bizonyos mértékű belső átalakulást is előidézett lényükben. Ezt a könyvet elsősorban nem az információtartalma teszi értékessé, vagyis nem azért érdemes olvasnod, hogy valami újat tanulj, inkább azért, hogy mélyebb betekintést nyerj, jelenvalóbbá válj, és kievickélj a szüntelen és kényszeres elmeműködés sodrából. Amennyiben futólag vagy elmosódottan sem ismered fel, hogy mire mutatnak ezek a mondatok, akkor a szavak nem nyernek értelmet, és megmaradnak elvont fogalmaknak. Ha azonban ráébredsz a valódi jelentésükre, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy kezdesz feleszmélni, és az olvasottak segítenek új keletű tudatosságod elmélyítésében. Szeretném, ha tudnád, hogy amennyiben olyan szakaszokra bukkansz e könyvben, melyek erőteljes hatást váltanak ki belőled, a tulajdon spirituális erőd ébredését, vagyis úgymond a saját valódi lényeged moccanásait érzed. A Szellemet ugyanis csakis a Szellem ismerheti fel.”  – Eckhart Tolle

 

Ajánlott könyvek:

EGYSÉG
AZ ÉLETTEL

A siker alapelvei könyv

A MOST HATALMA
A GYAKORLATBAN