Nézzük, hogyan mûködik ez az eseményteremtés az életünkben! Ha szenvedést élünk át, és a testünkben és az elménkben benne van ez a szenvedés, és ki is fejezzük a gondolataink és érzéseink útján, akkor ilyen energiaszignált sugárzunk a kvantummezőbe. Az egyetemes intelligencia azzal fog erre reagálni, hogy létrehoz az életünkben egy másik eseményt, amely ugyanezt az intellektuális és érzelmi reakciót váltja ki belőlünk.

Gondolataink kisugározzák a jelet (szenvedek) és az érzelmeink (szenvedek) az életünkbe vonzanak egy olyan eseményt, amely megfelel ennek az érzelmi frekvenciának – vagyis adódik egy jó ok, ami miatt szenvedhetünk. Nagyon is valós értelemben az történik, hogy minden alkalommal az egyetemes intelligencia bizonyítékát keressük, és ez minden alkalommal visszajelzést is ad nekünk a külsõ környezetünk által. Ekkora hatalom lakozik bennünk.

Könyvem központi kérdése a következő: Akkor hát miért nem olyan jeleket sugárzunk magunkból, amelyek pozitív eredményeket hoznak nekünk? Min kellene változtatnunk ahhoz, hogy a kibocsátott jelek megfeleljenek azoknak az eredményeknek, amelyeket el akarunk érni? Akkor tudunk változni, ha maradéktalanul és elkötelezetten hiszünk benne, hogy a sugárzott jel megválasztásával megfigyelhető és váratlan hatásokat tudunk elérni.

Egy ilyen objektív intelligencia nem a bûneink (azaz a gondolataink, az érzéseink és a tetteink) miatt büntet meg minket, hanem általuk. Ha a nemkívánatos múltbéli élményeink miatt kialakult gondolatok és érzések képezik a kvantummezőbe sugárzott jelzéseink alapjait, akkor nem csoda, hogy a kvantummező ugyanilyen negatív módon reagál rájuk.

Hányszor hagyták már el az ajkadat efféle vagy hasonló szavak: „Nem hiszem el… Miért mindig velem történik ilyesmi?”

Most már azonban tisztában vagy a valóság természetével, és láthatod, hogy az ilyen kijelentések arról árulkodnak: a newtoni/karteziánus modellt fogadod el, amelyben nem vagy több, mint az okok és okozatok áldozata.

Belátod már, hogy minden képességed megvan ahhoz, hogy te magad is okozatokat idézz elő? Látod már, hogy ahelyett, hogy a fenti módon reagálnál, azt is kérdezhetnéd magadtól: Hogyan kell gondolkodnom, éreznem és viselkednem ahhoz, hogy kiváltsam azt a hatást/elérjem azt az eredményt, amelyre vágyom?

Az tehát a küldetésünk, hogy akaratlagosan belépjünk a tudatosság állapotába, és ezáltal lehetővé tegyük, hogy rákapcsolódjunk az egyetemes intelligenciára, közvetlen kapcsolatba lépjünk a lehetőségek mezejével, és azt a tiszta jelet sugározzuk, hogy változást várunk, és látni akarjuk, hogy az eredmények – visszajelzések formájában – megjelennek az életünkben.

Forrás: Engedd el önmagad c. könyv

Ajánlott könyv:

engedd el önmagad