Thais Gibson rendkívül informatív és érdekfeszítő könyve a Kötődési problémák bevezet a saját és szeretteink kötődési mintáinak világába. Segít jobban megértenünk, hogyan emelkedhetünk felül a kapcsolataink kihívásain, hogyan alakíthatjuk át a berögződéseinket, és hogyan szerethetjük és érthetjük meg jobban önmagunkat és a körülöttünk élőket.

Az interaktív kvízek, összefoglalók és a mindennapokban is alkalmazható, valóban működő stratégiák – mint a RAIN és a mindfullness – segítségével elsajátíthatjuk azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átprogramozzuk azokat az elavult hiedelmeket, amelyek zűrzavarhoz vezetnek az életünkben és a kapcsolatainkban – legyen szó szerelmi, plátói vagy családi kapcsolatokról.

Tahis Gibson könyvének köszönhetően megtanulhatjuk, hogyan mozdíthatjuk el a kötődési stílusunkat egy biztonságosabb kötődési mintázat felé. Olyan eszközöket, stratégiákat kapunk, és végigmegyünk azokon a lépéseken, amik ahhoz szükségesek, hogy egészségesebb mintákat hozzunk létre, és megváltoztassuk mindazt, ami megakadályozza, hogy a baráti, családi és szerelmi partnerekkel való kapcsolatainkban teljes mértékben kiaknázzuk a bennünk rejlő lehetőségeket.

 

A tudatosság az első lépés a változás felé vezető úton, és megtanulhatjuk, hogyan gyógyíthatjuk meg önmagunkat és partnerünket, lehetővé téve egy kielégítőbb és mélyebb kapcsolat kialakulását. 

 

 

 

A kötődéselmélet alapjai

A kötődéselmélet azon az alapkoncepción nyugszik, hogy a kötődés az elsődleges mechanizmus minden kapcsolatunkban, legyen az szerelmi, baráti vagy családi. A mindennapi kapcsolatainkat befolyásoló kötődési minták az életkörülményeinktől függően idővel átalakulhatnak, vagy zavarai súlyosbodhatnak. Ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan éljük meg a közelséget és az intimitást a kapcsolatainkban, először meg kell értenünk ezeket a mintákat. 

A kötődéselmélet azt vizsgálja, hogy a gondozóinkkal szerzett gyermekkori tapasztalatok hogyan befolyásolják a felnőttkori kapcsolatokat. 

 

Ha megismerjük a különféle kötődési mintázatokat és azt, hogyan változ­nak a kapcsolatainkban, megtanulhat­juk, hogyan gyógyíthatjuk meg az önmagunkkal, a párunkkal és hozzá­ tartozóinkkal való dinamikánkat.

 

Az alapvető négy kötődési stílus 

Ahogy a tudatalatti egyre több informá­ciót dolgoz fel, az alapvető hiedelmek átíródhatnak, és a kötődési mintázatok ennek következtében megváltoznak. 

A kötődési stílus lényegében az emberi interakciókról alkotott hiedelmek összessége, amely a tudat alatti elmében gyökerezik. Mivel a tudatalattit az ismétlődés és az érzelmek kombinációjával programozzuk, a kötődési stílusunk olyan ismétlődő események révén jön létre, amelyek erős érzéseket váltanak ki, például félelmet vagy magányt. 

A kötődési stílusoknak, vagyis annak, ahogyan a különböző típusú gyermekkori tapasztalatok felnőttkorban megjelennek, négy alapvető formája van: 

  1. Elutasító-elkerülő
  2. Félelemteli-elkerülő
  3. Szorongó kötődés
  4. Biztonságosan kötődő

 

Ha valóban megértenénk, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy, az például segíthetne megbékélni a szüleinkkel, akik érzelmileg elhanyagoltak vagy következetlen szülői magatartást tanúsítottak. Ha egyszer megértjük a fájdalmat, amit magunkba szívtunk, és azt, hogy ez hogyan hat ránk, akkor képesek leszünk a könyvben később ismertetett technikák segítségével meggyógyítani magunkat és minden olyan kapcsolatot, amelybe a kötődési stílusunk belerondít. 

A kötődési stílusunkat figyelembe véve bizonyos megnyilvánulásokat jobban fogunk értékelni a párkapcsolatunkban. A kötődéselmélet számos körülményre alkalmazható, és jól működik más elméletekkel párosítva, holisztikussá téve a párterápiát. 

Ez a rész segít megérteni, hogy milyen kötődési stílusok lehetnek bennünk és a körülöttünk lévőkben. Ha megértjük, hogyan alakul ez ki, akkor lassan átláthatjuk, milyen kielégítetlen szükségleteink vannak, és hogyan vetítjük ki bizonyos elavult hiedelmeinket a mindennapi életünkre. Ha megértjük, hogy a kötődési stílusunk miként változik, formálódik, jobban megérthetjük, hogy milyen kötődési mintázattal rendelkezünk az élet különböző területein. Ha alaposabban megértettük mindezt, kitölthetünk egy kvízt, hogy megtudjuk, milyen kötődési mechanizmusokat működtetünk.

 

 

Kötődési stílusok a párkapcsolatokban

Miután megvizsgáltuk a négy fő kötődési stílus jellemzőit és viselkedési mintázatait, most elmélyedhetünk abban, hogy ezen típusok képviselői hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ha megtanulunk eligazodni a kötődési stílusunkat illetően, az segít megérteni az erősségeinket és a sebezhető pontjainkat egy-egy kapcsolatban. Megbeszéljük a kötődési stílusok egyes kombinációit befolyásoló pozitív és negatív tényezőket. Ez a szakasz alapvető útmutatóként szolgál a különböző kombinációkhoz, amelyekbe két ember, vagy „partner” kerülhet. 

Ha megértjük, hogy milyen mintákat és hiedelmeket viszünk be egy kapcsolatba, az lehetővé teszi számunkra, hogy eligazodjunk és stabilabb kapcsolatokat alakítsunk ki másokkal, egészséges és erősítő kapcsolatot teremtve.

 

 

Kapcsolat erősítő stratégiák

A harmadik rész segítő kezet nyújt azoknak az elavult hiedelmeknek az átprogramozásához, amelyek felforgatják az életünket és a kapcsolatainkat. 

A könyv ezen részében olyan stratégiákat és eszközöket fogunk bemutatni, amelyek segítségével képessé válunk feldolgozni a kapcsolati „nyomógombjainkat” és a konfliktusokat. Különféle módszereket és kognitív elveket alkalmazunk azon a kihívásaink kezelésére, amelyekkel a különböző kötődési stílusaink révén szembesülhetünk. 

Megismerhetjük a konfliktusok különböző oldalait, újfajta megközelítés segítségével érthetjük meg, hogy miért alakulnak ki, és megtanulhatjuk a megoldás lépéseit. Ezek olyan stratégiák lesznek, amelyekkel önállóan vagy a másokkal felmerült problémák esetén találhatunk enyhülést új oldalról közelítve meg a helyzetet. 

Megismerjük a mélyben meghúzódó tudat alatti sebeket, amelyek ezekhez a kötődési stílusokhoz kapcsolódnak, és a terápia három elsődleges formáján keresztül – az elfogadás és elkötelezettségterápia, a kognitív viselkedésterápia és a RAIN – megtanulhatjuk, hogyan programozhatjuk át a tudatalattinkat. 

Lépj te is a gyógyulás és az egészségesebb kapcsolatok felé vezető útra a kötődéselmélet technikáinak elsajátításával!

 

 

Forrás: Kötődési problémák

 

Ajánlott könyvek

KÖTŐDÉSI PROBLÉMÁK
ÉS MEGOLDÁSOK

A siker alapelvei könyv

MINDENT
A SZERETETÉRT

ÖSSZEKAPCSOLT SORSOK, KÜLÖNBÖZŐ VÉGZETEK