Találj rá valódi életcélodra, ismerd meg jobban önmagad, hogy értelmet és célt nyerjen az életed és a leginkább kiteljesedj!

Dan Millman egykori trambulin-világbajnok, harcművész az egyik legismertebb spirituális tanokkal foglalkozó előadó, tizenhét könyv szerzője, melyek a világ számos országában napvilágot láttak. Világhírű életcél-rendszerét bemutató sikerkönyve, az Erre születtél – 2018-ban ünnepelte kiadásának 25. évfordulóját – egy különleges számmisztikai rendszer alapjaiba vezet be, könnyen érthető, igazán praktikus módszert kínál arra, hogy megismerd saját születési dátumod által meghatározott életfeladatodat.

Ha te is régóta keresed az utadat, de valahogy mindig is hiányzott egy kis darab ahhoz, hogy teljes legyen a kép, vágj bele, most!

Az általa kínált Életcél-kalkulátor segítségével meghatározhatod a születési számodat, és magadba szívhatod az életcél-rendszerrel kapcsolatos alapvető ismereteket. A második lépésként megtudhatod a leglényegesebb információkat a születési számodat alkotó számjegy vagy számjegyek jelentésével kapcsolatban. Majd még mélyebbre ásva, megismerheted az életcél-rendszer 45 életútja közül azt, amelyik kifejezetten a te születési számodhoz tartozó út

Ha követed ezt az ösvényt, ráléphetsz a változás útjára, rátalálhatsz valódi feladatodra s általa közelebb kerülhetsz önmagadhoz. Negyedik lépésként az utadat szegélyező és téged segítő spirituális törvényeket ismerheted meg, feltérképezheted a körülötted élőkkel szőtt kapcsoaltaidat, nem utolsó sorban megvizsgálhatod, hogy az élet kilencéves körforgásának melyik szakaszában jársz épp.

Születési számod minden egyes számjegye feltár bizonyos, az életcélunkhoz kapcsolódó rejtett jelentéseket. A neked rendeltetett életutad feltérképezése és az ehhez tartozó spirituális törvények ismerete új lehetőségeket kínálnak és segítséget nyújthatnak az életedben felmerülő kihívások elfogadására, és a problémák megoldására. 

 

„Életünk során ezernyi álruhában találkozunk szembe önmagunkkal.”
Carl Gustav Jung

 

A teljes születési szám tisztán matematikai formában kifejezve jelöli a minőségek ama elegyét, amely mindnyájunk személyes életútjára jellemző. Ez az út azonban nem csupán előrefelé vezet, hanem felfelé is visz arra a hegyre, amelynek megmászása végett e világra jöttünk. Születési számunk utolsó, avagy jobb oldali számjegye (vagy számjegyei) mutatják e hegy csúcsát, vagyis elsődleges életcélunkat. (Az egyjegyű számok esetében az egyetlen számjegy jelképezi életutunkat és a ránk váró kihívásokat egyaránt.) Ha fel akarunk jutni e csúcsra, hogy beteljesítsük sorsunkat, útközben szükségképpen szembesülni fogunk azokkal a hajlamokkal, késztetésekkel és akadályokkal, amelyeket a bal oldalon álló számjegyek szimbolizálnak, és szép sorban megoldjuk őket.

 

 

Ha életünkre egy hegycsúcs meghódításaként tekintünk, fontos felfedezésre jutunk: ráébredünk, hogy életcélunkat – melynek elérésére megszülettünk – korántsem gyerekjáték megvalósítanunk. E megállapítással, amelyet könyvünkben nyomatékosítva emlékeztetőül újra meg újra elismétlek, egyértelműen utalok rá, hogy jóllehet a sors rendszerint nem mér ránk felesleges szenvedést, világunk időről időre igenis kihívások és próbatételek elé állít minket, amelyek módot adnak rá, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Személyiségfejlődésünk hegyi ösvényén felfelé kaptatva, miközben életcélunk beteljesítésére törekszünk, különösen gyakran bocsátkozunk építő küzdelembe az adott célhoz kapcsolódó negatív, illetve kiforratlan hajlamainkkal. E kapaszkodás, amelynek során mind nagyobb magasságokba hágunk, bátorságot, elkötelezettséget és céltudatos erőfeszítést követel. Ha jól felkészültünk a mászásra, utunk kevésbé lesz megerőltető, mint ha elhamarkodottan vágtunk volna neki – de bárhogy is, a hegyoldal meredek!

Mindnyájan a hegy lábától indulunk, s amint egyre feljebb jutunk gyermek-, serdülő- és felnőttkorunk ösvényein, a felkészülés, nekirugaszkodás és edzés időszakai követik egymást, mindeközben kihívásoknak kell megfelelnünk, amelyek lehetővé teszik, hogy felismerjük és korrigáljuk gyengéinket, és kibontakoztassuk erősségeinket. Akik elcsüggednek és elbizonytalanodnak, amikor különösen meredek kaptatókon kell felhágniuk, megfeledkeznek róla, hogy a nagy kihívások és erőfeszítések olyan tüzeket lobbantanak fel bensőnkben, amelyek acélossá edzik jellemünket, és felszítják küzdőszellemünket.

Az élet ösvényei egyaránt tartogatnak kalandokat és veszélyeket, örömöket és nehézségeket. Meglehet, hogy a saját utad – netán barátaidé vagy szeretteidé – egy darabig simának és egyenesnek tűnik, majd hirtelen meglepő irányba kanyarodik. Életünk bizonyos állomásainál az út elágazik, és olyan döntéseket hozunk, amelyek egész további sorsunkat befolyásolják; határozhatunk úgy, hogy továbbnyomulunk felfelé, de dönthetünk úgy is, hogy lefelé kezdünk araszolni, vagy éppen letáborozunk ott, ahogy vagyunk. Minden ösvénynek megvannak a maga kihívásai, minden kihívás valamely tanulságot rejt magában, s minden tanulság továbbsegít minket utunkon a hegycsúcs felé, amelynek meghódítása végett e világra jöttünk. Minél magasabbra kapaszkodunk, annál gyönyörűbb kilátás tárul elénk.

Olykor már-már úgy tűnik, hogy eltévedtünk, ám valójában sosem futhatunk tévútra – bármerre irányozzuk is lépteinket, lábunk csakhamar visszatalál a saját utunkra. Néha persze elfordul vagy szeszélyesen kanyarog, de végső soron mindig tovább vezet minket felfelé, hiszen ez fejlődésünk egyértelmű és elrendelt iránya. Születési számunk rámutat személyre szabott utunkra, mely az emberi megtapasztalás magasabb birodalmaiba vezet. Ám az már egyedül rajtunk áll, hogy milyen ügyesen mászunk, és mennyi idő alatt érjük el a csúcsot.

 

 

Ha támogatást és útmutatást nyújtunk másoknak, akik ugyanolyan vagy hasonló problémákkal néznek szembe, mint mi magunk, könnyebben jutunk előre a saját célunk felé. Tudat alatt ezzel magunk is tisztában vagyunk, s ezért gyakran azokra a leckékre tanítunk másokat, amelyeket nekünk is a leginkább el kell sajátítanunk.

Amikor végül feljutunk hegyünk csúcsára, azt a csodálatos és elképesztő felfedezést tesszük, hogy korántsem értünk utunk végére. Nem pusztán azért jöttünk e világra, hogy beteljesítsük az életcélunkat – meg is kell azt haladnunk. Magyarán szólva, miután meghódítottuk a csúcsot, tovább kapaszkodunk felfelé!

Más új szemléletmódokhoz hasonlóan az életcél-rendszer elsajátítása is igénybe vehet némi időt, ezért lépésről lépésre fogunk haladni, és először a születési számokat alkotó számjegyekhez kapcsolódó életminőségeket vizsgáljuk meg.

Az egyes számjegyekhez kapcsolódó minőségek és mozzanatok

1: Alkotóerő és biztonság

2: Együttműködés és egyensúly

3: Önkifejezés és érzékenység

4: Stabilitás és előrehaladás

5: Szabadság és önfegyelem

6: Eszmények és elfogadás

7: Bizalom és nyitottság

8: Befolyás és bőség

9: Feddhetetlenség és bölcsesség

0: Belső adottságok

Születési számunk minden egyes számjegye feltár bizonyos, életcélunkhoz kapcsolódó rejtett jelentéseket. E számjegyek sajátságai együtt, öszszefonódva alkotják életünk szövetét – valahogy úgy, ahogyan egy festmény egyedi színei is mind gazdagítják a teljes képet, vagy egy zenekar egyes hangszerei együttesen adják ki a hangzatot. Persze bizonyos színek szembetűnőbbek lehetnek életünk vásznán, s egyes hangszerek talán jobban kihallatszanak létünk szimfóniájából.

A számok a bensőnkben rejlő ígéreteket tükrözik. Minden egyes születési számhoz mélyen gyökerező lélektani késztetések társulnak az adott sors beteljesítésére. Ám ezekhez a lényünkből fakadó ösztönzésekhez a sikertől való tudat alatti félelem is járul – attól tartunk, hogy visszaélünk benső adományainkkal. Életünk színművének cselekményét a késztetéseink és a félelmeink közötti dinamikus feszültség viszi előre.

Bár életcélunk hegyét nem könnyű meghódítanunk, igenis birtokában vagyunk a képességnek, hogy feljussunk a csúcsra. Még ha a hegy lábánál elterülő posványból indulsz is, végül a mennyek magaslataira emelkedsz. S ha egyszer felfedezed az életutad és eltökéled magad a mászásra, elegendő erőt fogsz lelni önmagadban, hogy felkapaszkodj a tetőre.

Forrás: Erre születtél

 

Ajánlott könyvek:

ERRE SZÜLETTÉL
(25. JUBILEUMI KIADÁS)

A siker alapelvei könyv

A BÉKÉS HARCOS
ÚTJA

RENDKÍVÜLI
PILLANATOK