Mentális szemléletünk, attitűdünk nagyon fontos szerepet játszik az életünkben. Nézzük meg közelebbről, hogy miről is van szó!

Ez az attitűd a legfőbb olyan tényező, amely meghatározza, hogy valaki vonzónak vagy taszítónak talál-e bennünket. Ez attól függ, hogy mentális hozzáállásunk pozitív vagy negatív-e, ami kizárólag rajtunk múlik. A mentális viszonyulás az egészséges testi állapot fenntartásának is fontos eleme. Minden orvos tudja – legtöbbjük el is ismeri –, hogy a páciensek mentális hozzáállása fontosabb a fizikai betegségek gyógyításában, mint bármely más tényező.

Ez a magatartás meghatározó, sőt talán a legfontosabb tényezője annak, hogy imádságaink milyen eredményeket hoznak. Azt már régóta tudjuk, hogy amikor valaki félelemmel, kétséggel és szorongással telve imádkozik, akkor csakis negatív végkifejletet érhet el az imádsága által. Pozitív eredményeket csak azok az imák hozhatnak, ahol az illető mentális hozzáállása mélységes hittel van támogatva.

Mentális habitusod nagyban meghatározza azt is, hogy milyen sofőr vagy. Vajon biztonságosan vezetsz az autópályán, vagy kockáztatsz, amivel saját és mások életével játszol? Azt mondják, hogy a legtöbb közúti baleset ittas vezetés, vagy a sofőr haragja, túlzott szorongása vagy aggodalmaskodása miatt történik. Szemléleted nagyban meghatározza, hogy képes vagy-e lelki békére lelni, vagy frusztrációval telve nem megéled, hanem végigszenveded az életed.

A mentális hozzáállás a kereskedés sava-borsa is, függetlenül attól, hogy mit akar értékesíteni az illető. Ez lehet valamilyen áru, személyes szolgáltatás, illetve bármi egyéb. Negatív mentális attitűddel semmit nem lehet eladni. Lehet, hogy az illető rendel valamit, amit valaki megvesz tőle, de ez nem kereskedelem. A tranzakció csupán vásárlás volt. Lehet, hogy már te is találkoztál efféle viszonyulással egy-két kiskereskedelmi üzletben, ahol az eladók célja még véletlenül sem az volt, hogy a vevők kedvére tegyenek.

A hozzáállástól nagyban függ az is, hogy az egyén milyen szerepet tölt be, milyen sikereket ér el, milyen barátságokat köt az életben, és mit tud hátrahagyni az utókor számára. Nem túlzás azt állítani, hogy a mentális hozzáállás tulajdonképpen a MINDEN.

A mentális habitus egy olyan eszköz, amellyel arra trenírozhatjuk agyunkat, hogy merje alávetni magát egy műtétnek vagy fogászati beavatkozásnak, méghozzá a fizikai fájdalom miatti félelem nélkül. Vannak, akik úgy vélik, hogy az illető szemlélete, amellyel ebben az életben és testben rendelkezett, befolyásolja azt is, hogy mi történik az egyénnel a halál után. Erre az elméletre nincs bizonyíték, mellette szól viszont, hogy ez egy nyilvánvalóan logikus gondolatmenet.

 

 

Végül, de nem utolsósorban, a mentális hozzáállás fontosságának bizonyítékául szolgál az a tény, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amely vitathatatlanul a saját kezünkben, irányításunk alatt van, amely felett mi rendelkezünk. Nem tudjuk mások gondolatait és cselekedeteit kontrollálni. Nem befolyásoljuk, hogy valaki belép vagy távozik az életünkből, az viszont a mi privilégiumunk, arról mi döntünk, hogy mit gondolunk, mit engedünk szabadjára a fejünkben, kezdve onnan, hogy megszülettünk, egészen addig, míg életünk véget ér.

Ez a legmélyebb és legfontosabb, az egyén életét befolyásoló összes tényező közül! A Teremtő minden egyes embernek odaadta a saját gondolatai feletti irányítás felbecsülhetetlen értékű eszközét. Ez valóban csodálatos, ugyanis az elme az egyetlen olyan eszközünk, amellyel megtervezhetjük az életünket, és választásainknak megfelelően élhetünk.

Henley, a költő, bizonyára megértette ezt, hiszen így írt erről: „Én vagyok a sorsom ura, én vagyok a lelkem kapitánya.” Valóban, mivel olyan mértékben válhatunk evilági életutunk kapitányává, amennyire birtokba vesszük elménket, és mentális hozzáállásunk irányításával meghatározott céljaink felé irányítjuk azt.

 

 

A mentális hozzáállás negatív vagy pozitív lehet

Mindennapi életünk során csak a pozitív hozzáállás térül meg. Nézzük meg pontosan, hogy mi ez, hogyan tehetünk rá szert és miképpen alkalmazhatjuk annak érdekében, hogy megszerezzük azokat a dolgokat, amelyekre vágyunk. Az életünket befolyásoló körülményekből kiindulva, a pozitív mentális attitűdnek számos arca és számtalan kombinációs lehetősége van.

Először is, a pozitív megközelítés célja az, hogy minden tapasztalatból – legyen az bár kellemes vagy kellemetlen –, valamiféle előnyhöz juttassa az egyént, amely segítheti abban, hogy élete kiegyensúlyozott legyen, és végső soron megtalálja a lelki békéjét.

 

 „Minden viszontagság, kudarc és fájdalom magában hordja valamilyen vele egyenértékű jótétemény csíráját

 

Ezt tanítja Napoleon Hill, minden kudarc így ennek a magnak a fejlődését hozza magával. Csak a pozitív viszonyulás ismeri fel és veheti a hasznát ezeknek a leckéknek, illetve képes a kellemetlen dolgokból is kinyerni az egyenértékű jótéteményeket.

 

 

A pozitív mentális hozzáállás egy olyan szokás, amely elfoglaltságot ad elménknek, hogy elérje az általa vágyott körülményeket, és elkerülje azokat, amelyeket nem akar. Az emberek többsége úgy éli le az életét, hogy mentális magatartását a körülmények miatti félelem, szorongás és aggodalom uralja, amelyek valamilyen módon előbb-utóbb valóban meg is jelenthetnek. Ráadásul ezek az emberek gyakran másokat okolnak azokért a szerencsétlenségekért, amelyeket negatív hozzáállásukkal ők maguk hoztak életükbe.

Elménk öltözteti fel a gondolatainkat, amely azután az anyagi és fizikális dolgokban is megmutatkozik. Gondolj állandóan a szegénységre, és szegénységben fogsz élni. Gondolj állandóan a gazdagságra, és meglásd, bevonzod a gazdagságot. A vonzás örök törvénye mindig a természetünknek megfelelő módon fog felöltöztetni minket.

A pozitív habitus azt jelenti, hogy a kellemetlen körülményekre is lehetőségként tekintünk, amely által próbára tehetjük és bevethetjük a képességeinket „az egyenértékű jótétemények csírájának” keresése során.

Pozitív mentális hozzáállással fel tudjuk becsülni a problémák súlyát, különbséget tudunk tenni a között, hogy mi az, amit meg tudunk oldani, és mi az, ami az irányításunkon kívül esik. A pozitív attitűddel rendelkező személyek azon vannak, hogy megoldják az irányításuk alá vonható problémákat, és ennek megfelelően viszonyulnak azokhoz, amelyek fölött nincs hatalmuk, így azok nem fogják befolyásolni hozzáállásukat, tehát a pozitívból nem lesz negatív viszonyulás.

A pozitív mentális hozzáállás segít abban, hogy figyelembe vegyük a másik gyengeségeit anélkül, hogy negatív gondolkodásmódjuk hatása alá kerülnénk. A pozitív attitűd egy olyan szokás, amely által céljaink elérése érdekében határozottan cselekszünk, rendíthetetlenül hiszünk céljaink megalapozottságában és abban, hogy képesek vagyunk megvalósítani. Egy olyan szokás, amellyel túllépve az egyszerű felelősségen, egyre többet és jobbat nyújtunk, többet, mint ami a kötelességünk lenne. Tesszük mindezt barátságosan és kellemes modorban.

Olyan magatartás, amely által határozott célt választunk magunknak, amely felé hezitálás nélkül lépdelünk, és amitől semmi sem tántoríthat el, sem a dicséret, sem az ítélkezés. Olyan kiállás, amely által az emberekben a jó tulajdonságokat keressük, és elvárhatóan meg is találjuk, de közben fel vagyunk készülve arra is, hogy kedvezőtlen jellemvonásaikkal, illetve negatív gondolkodásmódjukkal is szembetalálkozhatunk.

Az érzelmek elsajátításának a szokása, azok elménk és akaraterőnk szerinti felülvizsgálata.

Olyan szokás, amely által képesek vagyunk szembenézni az életünket érintő és befolyásoló tényekkel, jókkal és rosszakkal egyaránt, és akkor is képesek vagyunk megőrizni a hidegvérünket, amikor kellemetlen veszélyhelyzetek ütik fel a fejüket.

A végtelen intelligencia univerzális erejének felismerése, és annak tudata, hogy HITÜNK által mindaz a céljaink elérésére fordítható.

A pozitív mentális hozzáállásnak köszönhető az, hogy az Anonim Alkoholisták közül oly sokaknak – nőknek és férfiaknak egyaránt – sikerült kigyógyulni az alkoholizmusból. Ugyanez segíthet az erős dohányzásról való leszokásban is. Ez az eszköze mindenféle, bármilyen célból végzett, például a különféle félelmektől való megszabadulást célzó, „elmekondicionáló” technikáknak is.

Minden viszonyulást, legyen az bár jó vagy rossz, önkéntes vagy önkéntelen, mentális habitusunk alapoz meg. Ez az a közeg, amely a kellemetlen szokásokat és körülményeket valamilyen szinten jótékonnyá formálja. A pozitív mentális hozzáállás az egyetlen olyan eszköz, amely által – velünk született jogunkat érvényesítve – saját elménk felett teljes irányítást gyakorolhatunk, méghozzá anélkül, hogy ehhez bárkitől támogatást kérnénk, vagy bárkit hátráltatnánk. Ennek segítségével, azokból a kövekből, amelyekben egyesek felbuknak, mi fellépőt építünk és azokon lépdelve haladunk céljaink felé.

 

 

A mentális attitűd kimondott szavak, jelek vagy cselekedetek nélkül, a telepátia által fedi fel magát a másik ember előtt, éppen ezért „ragadós”. A pozitív mentális hozzáállás segíti az emésztésünket, míg a negatív viselkedés akár meg is béníthatja azt.

Az előadó mentális magatartása gyakran – még a szóhasználatot is felülírva – azt is meghatározza, hogy miképpen értelmezi a hallgatóság az adott beszédet. Ugyanez vonatkozik az íróra, illetve arra, hogy mit lát meg az olvasó a sorok mögött. Ha valakinek a hozzáállása megfelelően edzett és teljes mértékben az egyén irányítása alatt van, akkor annak az embernek az elméje fel van készülve arra, hogy szinte bármilyen kellemetlen körülménnyel szembenézzen, beleértve akár valamely szerettének az elvesztését is. A mentális habitus egy kétszárnyú kapu, amelynek az egyik szárnya a siker, míg másik szárnya a kudarc irányába nyílik. Tragédia esetén a legtöbb ember általában a rossz szárnyat nyitja ki. A páciensek szemlélete a betegségek kezelése során az orvosok legjobb barátja, vagy legnagyobb hátráltatója lehet, függően attól, hogy az egyén hozzáállása pozitív-e vagy negatív.

A fenti tények alapján könnyen megérthetjük, hogy miért olyan fontos a mentális hozzáállás, miért mondjuk az, hogy ez a minden, ugyanis bármire, amivel találkozunk életünk során, befolyással van.

Ne feledd! Mentális attitűdödet te irányítod. Mindig!

Micsoda mélyreható gondolat és felismerés, hogy sikerünk vagy bukásunk, hogy áldottnak érezzük magunkat és megtaláljuk lelki békénket, vagy éppenséggel úgy látjuk, hogy életünk el van átkozva és minden egyes napunk merő kínszenvedés, attól függ, hogy mennyire tudjuk uralni az elménket. Mentális hozzáállásunk az az eszköz, amely által eljutunk arra a helyre, amit választottunk magunknak.

Forrás:  Napoleon Hill Foundation

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

ADD EL
MAGAD