A Végtelen Intelligenciába vetett hitet önmagunknak kell elsajátítanunk, melynek az egyik módja, hogy alaposan megvizsgáljuk a Végtelen Intelligencia létezésének olyan jeleit, melyek a fizikai világ ismert területein bukkannak fel. Ezután meditáció és gondolataink révén tanulmányozzuk ezek energiáit.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni a csendes meditáció jelentőségét. Csodálatos módja ez elménk birtokbavételének és ennek a kimeríthetetlen erőforrásnak az elvezetéséhez.

 

A meditáció mint az összpontosított gondolkozás ezen formája mozgósítja a tudatalattit és felgyorsítja a rezgésszámát, így hatékonyabban kapcsolódhat egymáshoz a tudatos elme és a Végtelen Intelligencia. 

 

Minden nap legalább egy órát el kell különítenünk arra, hogy mélyen és komolyan elgondolkozzunk a Végtelen Intelligenciához fűződő viszonyunkon. Meglátjuk, hogy ez az időbefektetés többszörösen megtérül majd, ahogy az életünk a jelenlegi álmainknál is gazdagabbá válik. Ha hívők vagyunk, ezt az időt szentelhetjük az imádságnak. Ahogy tovább olvasunk, más fogalom fog kialakulni bennünk az imádságról, mint az átlagemberekben.

Az eddig elmondottakból nyilvánvalóvá válhatott, hogy a hit egy olyan tudatállapot, melyet csak az elménk megfelelő irányításával érhetünk el. Ez a vágy a szegénység, a félelem, a betegség és a diszharmónia negatív gondolatainak eltörlésével tehető meg. Mikor kiürítettük agyunkból ezeket a negatív gondolatokat, három lépésben kerülhetünk az úgynevezett hit tudatállapotába.

a) Definiáljuk, hogy milyen határozott célra vagy eredményre vágyunk, és kössük össze egy vagy több alapvető motivációval.
b) Készítsünk egy konkrét és precíz tervet vágyunk elérésére.
c) Kezdjünk bele a terv kivitelezésébe, és tudatosan tegyünk meg érte mindent.

Ennek a folyamatnak köszönhetően a lelki erőnk nagyban támogatni fogja a vágyunkat, problémánkat pedig a Teremtő kezébe helyezi. Ettől a pillanattól kezdve a tudatalattink eljuttatja terveinket a logikus megvalósításukig. Mivel a Végtelen Intelligenciához a tudatalattinkon keresztül férhetünk hozzá, a belé vetett hitünkre támaszkodva a tudatalattinkba további gondolatok és ötletek jutnak el eredeti tervünk kibővítésére és javítására, méghozzá ösztönös megérzések formájában.

Ne törődjünk azzal, hogy mit szól a józan ész ehhez a módszerhez.

 

 

Ahhoz, hogy engedni tudjuk magunkat vezetni a Végtelen Intelligencia által, egy időre el kell hagynunk az észszerűséghez való ragaszkodást. 

 

Az útmutatás ezen része nagyon fontos. Amíg nem tudjuk készségesen követni, addig a logika minden lépésnél szembeszáll velünk, és nem leszünk képesek eléggé ellazítani az akaraterőnket ahhoz, hogy teljesen megadjuk magunkat a keresett Magasabb Erőnek. Sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy elsajátítsuk ezt a művészetet, mellyel elménk fogékonnyá válik.

Most talán azon gondolkozunk, hogy honnan fogjuk tudni, ha ráleltünk a válaszra. Az inspirációhoz társuló fokozott lelkesedés révén fogjuk felismerni a tervünk helyességét és erejének valódiságát. Amikor a terv elér a tudatunkba, fogadjuk hálával és nagyrabecsüléssel – és rögtön tegyünk is érte.

 

Ne habozzunk, vitázzunk, ellenkezzünk, aggódjunk vagy nyugtalankodjuk miatta, és ne töprengjünk azon, hogy vajon helyes-e. Csak csináljuk!

 

Még pár szó az imádságról: ha imáink a hiányzó dolgokra vonatkozó kérések helyett hálát és köszönetet nyilvánítanak ki mindazért az áldásért, melyben részünk volt, sokkal gyorsabban érünk el eredményeket.

Sok olyan dolog van, amiért nap mint nap hálát kellene adnunk. A szeretet legmagasabb fokát kell beleépítenünk napi imáinkba, és elérni, hogy ne az általunk vágyott dolgokról szóljanak, hanem a háláról mindazért, ami van nekünk. Ha megtanulunk így imádkozni – köszönetté alakítani az imákat a megkapott áldásokért –, meglátjuk, hogy egyre több ilyen dolgot vonzunk magunkhoz. Az imádkozás ezen formájával szinte azonnal eredményeket fogunk elérni.

https://www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A siker alapelvei könyv

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

A SIKER ALAPELVEI
A GYAKORLATBAN