Napoleon Hill etikai kódexe

Felismerem, hogy a Gondolat ereje az agyamba vezető bejárat az élet egyetemes óceánjából; ezért nem fogok elindítani pusztító gondolatokat ezen az óceánon, nehogy azok beszennyezzék mások elméjét.

 

Legyőzöm a gyűlöletre, irigységre, önzésre, féltékenységre, rosszindulatra, pesszimizmusra, kételyre és félelemre való általános emberi hajlamot; mert úgy hiszem, hogy ezek a magok hozzák a világ összes baját.

 

Amikor elmém nem olyan gondolatokkal van elfoglalva, amelyek az életben kitűzött legfőbb célom elérése felé irányulnak, akkor önként fogom feltölteni azt a bátorság, az önbizalom, a mások iránti jóakarat, a hit és a kedvesség, hűség, az igazság iránti szeretet és az igazságosság gondolataival, mert úgy hiszem, hogy ezek azok a magok, amelyekből a világ a legtöbb növekedést tudja aratni.

Mindig igazságos, nagylelkű és tisztességes leszek másokkal, még akkor is, ha tudom, hogy ezek a tettek észrevétlenül és a szó szoros értelmében jutalom nélkül maradnak, mert megértem és alkalmazom a törvényt, mely szerint az ember jelleme nem más, mint tettei és cselekvései összessége.

Hiszek az Aranyszabályban mint minden emberi magatartás alapjában; ezért soha nem fogok olyat tenni mással, amit nem szeretnék, hogy velem tegyen az illető, ha fordított helyzetben lennénk.

 

 

A legapróbb részletekig őszinte leszek minden másokkal folytatott ügyletem során. Nemcsak azért, mert tisztességes akarok lenni velük, hanem azért is, mert szeretném megerősíteni az őszinteség gondolatát a tudatalattimban, így ezt a lényeges tulajdonságot beleszőve a saját jellemembe.

Megbocsátok azoknak, akik igazságtalanok velem szemben, nem gondolva arra, hogy megérdemlik-e vagy sem, mert tisztában vagyok a törvénnyel, amely szerint a másoknak való megbocsátás megerősíti saját jellememet és eltörli saját vétkeim következményeit az elmém tudatalattijában.

Bármennyi időt is kell fordítanom mások gyengeségeinek és hibáinak felfedezésére és feltárására, ugyanennyit fogok a sajátjaim felfedezésére és kijavítására felhasználni.

Nem fogok rágalmazni senkit, bármennyire hihetem is, hogy a másik ezt megérdemli, mert nem akarok semmiféle romboló hatású gondolatot elültetni a tudatalattimban.

Megértem, hogy az Aranyszabály-filozófiába vetett puszta hit cselekvés nélkül nem bír értékkel sem magam, sem mások számára; ezért ezt az univerzális szabályt aktívan érvényesíteni fogom minden másokkal folytatott ügylet során.

 

Megértem a törvényt, amelynek működése révén jellemem saját tetteimből és gondolataimból fejlődik ki; ezért gondosan őrzöm mindazt, ami a fejlődésébe kerül.

 

Felismerni, hogy a tartós boldogság csak azáltal érhető el, ha segítünk másoknak megtalálni azt; hogy egyetlen kedves cselekedet sem nélkülözheti jutalmát, még akkor is, ha azt soha nem fizetik meg közvetlenül, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy segítsek másoknak, amikor és ahol lehetőség adódik.

Forrás: https://www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

.
Siker

A siker alapelvei könyv

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

SIKERES EMBEREK KIEMELKEDŐ SZOKÁSAI