Van két törvény, amit érdemes megtanulnunk. Az egyik a kiegyenlítődés törvénye, a másik a növekvő nyereségé. Az emberiség léte ennek a két törvénynek a működésétől függ. Ha a földműves nem engedelmeskedne ezeknek a szabályoknak, nem lenne képes ételt előállítani. Nézzük meg, hogyan tartja be ezeket és az erőn felüli teljesítés elvét, az akár tudatosan vagy tudattalanul.

A földművesnek meg kell tisztítania a földet a fáktól és a bokroktól. Ezután szántania, boronálnia és trágyáznia kell a földet, ahol szükséges. Ekkor elültetheti a magot. Ötvöznie kell az észt és a munkát az ültetéshez megfelelő évszak kiválasztásához, a növényekhez kapcsolódó helyes termesztési eljárások követéséhez és a megfelelő öntözési és művelési technikák bevetéséhez.

Ha mindezzel elkészült, megtett mindent, ami lehetett. Eddig a pontig nem fizettek a munkájáért. Szó szerint többet tett, mint amit kapott. Most várnia kell, amíg a természet kicsíráztatja a magot és eltelik az idő, mialatt megszületik és megnő a növény.

Ha a földműves jól végezte a munkáját, a természet megjutalmazza őt a kiegyenlítődés törvényén keresztül, mely egy élőlénynek sem engedni, hogy valamiért cserébe ne kapjon semmit sem, és hogy bármiféle munka jutalom nélkül maradjon. Ez a törvény biztosítja, hogy az elvetett növény magja visszatérjen a földbe.  Azonban a mag visszatérése a földbe önmagában nem jelenti azt, hogy a folyamat haszonnal járt volna, és hogy élelem termett volna embernek vagy állatnak. Tehát ezzel egy időben munkálkodnia kell egy másik törvénynek is. Ez a növekvő nyereség törvénye, mivel több a termés, mint amit elvetettünk. A természet többszörös nyereséggel adja vissza a földművesnek a magot, amit elvetett. Ez a jutalom azért cserébe, hogy többet dolgozott, mint amit pillanatnyilag kifizettek neki.

 

Ez a megmásíthatatlan törvény mindig megjutalmazza a hit nevében tett értelmes erőfeszítést, melyet kitartóan és az azonnali jóvátétel elvárása nélkül tesznek.

 

Most megértheted, hogy stratégiai alapelv többet és jobban dolgozni, mint amennyiért az adott pillanatban fizetnek, melyet nem az ember alkotott. Természetesen gondolhatod azt, hogy ezek a példák egyszerűek. Ami a hatásukat illeti, valóban azok is, azonban a mögöttük meghúzódó ok aligha tekinthető világosnak. Ez az ok olyan mély és felfoghatatlan, mint a többi törvény, melyek összhangban és rendben tartják fent bolygónkat és az egész univerzumot térben és időben.

A természetnek megvannak a maga által alkotott, meghatározott törvényei és alapelvei, melyekhez alkalmazkodnia kell az embernek, ha sikeresen akar élni.  Nem szükséges megértenünk ezen törvények szélesebb értelmét és célját.  Mindössze annyit kell tennünk, hogy megvizsgáljuk őket és tetteinket hozzájuk igazítjuk.

 

 

Például a hatás és ellenhatás mindenhol és mindenben megfigyelhető. A természet kiadásai mindig egyensúlyban vannak. Mindennek megvan az egyenértékű, de ellentétes párja: pozitív és negatív minden energiaegységben. Éjjel és nappal. Hideg és meleg. Tél és nyár. Jó és gonosz, fent és lent. Kudarc és siker. Édes és savanyú. Öröm és szomorúság. Az inga ugyanannyit leng ki mindkét irányba. Ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra és személyes szolgálatokra is. „Mert amit vet az ember, azt arátandja is” – szól a Biblia (Galátziabeliek, 6:7). Nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen fontos az a mag, amit elültetünk, ugyanis minden mag a saját termését hozza.

Most vizsgáljuk meg azokat a módokat, amelyek által kifizetődő erőn felül teljesítenünk. Az embernél alacsonyabb rendbe tartozó állatok erőfeszítéseikért cserébe csupán a létezésükhöz elengedhetetlen élelmet és védelmet kapják. Ezzel ellentétben az embernek megadatott az az erő, amellyel rendelkezni tud a föld felett és részt kaphat a bőségből, amit nyújt, olyan formában és mennyiségben, amilyenben akarja, mivel a gondolatait képes anyagi dolgokká alakítani.

Az ember a Teremtő legpompásabb műve, és megvan az önrendelkezéshez való joga. Biztosítva van számunkra, hogy uralkodni tudjunk a gondolataink felett. Ezen isteni ajándék gyakorlásával az embernek lehetősége van arra, hogy megközelítse a Végtelen Intelligenciát. Ez azt jelenti, hogy tervei és céljai eléréséhez maga mellé állíthatja az egész Univerzum erejét.

Forrás: https://www.naphill.org

 

Ajánlott könyvek:

A TELJES GONDOLKODJ
ÉS GAZDAGODJ

.A SIKER
ALAPELVEI

A siker alapelvei könyv

SIKERES EMBEREK
KIEMELKEDŐ SZOKÁSAI