Dan Tomasulo, PhD pszichológus,  a kognitív viselkedésterápia (KVT) és a pozitív pszichológia bizonyítottan működő, világos és könnyen érthető módszereiből merítve segít azon készségeink kialakításában, amelyek érzékelésünk szabályozásában nyújthatnak segítséget, amelyekkel száműzhetjük a negatív gondolkodást, és csökkenthetjük a stresszt, növelhetjük a magabiztosságunkat, illetve azonnali nyugalomra és tartós boldogságra találhatunk. Pozitív pszichológia című könyvéből konkrét módszereket tanulhatunk a remény, az öntudatosság, a reziliencia és az optimizmus fokozásához.

 

„Mi lenne, ha egy trónszéken ülve, a magasból szemlélhetnénk az életünket és határozhatnánk meg a sorsunkat? Jogarunkkal a negativitással való küzdelmekkel terhes élet helyett egy, a pozitív gondolatokkal teli élet felé mutathatnánk. Boldogságot, örömöt és reményt indítványozhatnánk saját magunknak – vagy épp szenvedést, lelki fájdalmat és nihilizmust rendelhetnénk osztályrészünkül.

Dr. Dan Tomasulo, a pozitív pszichológia egyik vezető képviselője Pozitív pszichológia című könyvének bölcsességét magunkévá téve felülhetünk erre a trónszékre. Lehet, hogy még nem léptünk be életünk ezen belső területére, ám az ott vár ránk: az üres trón csak a miénk. Dr. Tomasulo könyve egyben térkép, kulcs és útmutató: segítségével a saját hatalmunkat jelképező trónszéken ülve hozhatjuk meg a megfelelő döntéseket. Bár a külső események felett egyetlen embernek sincs teljhatalma, mindannyiunknak megadatott a képesség, hogy dönthessünk azt illetően, hogyan észleljük és értelmezzük a környezetünket, mire összpontosítjuk a figyelmünket, és hogyan reagálunk a külső történésekre. Dr. Tomasulo még azt is megmutatja, hogy a tudatosságunk révén idővel az úgynevezett külső eseményeket is megváltoztathatjuk – különösképpen a kapcsolataink minőségét, eredendő tehetségünk kiaknázását, illetve a szívósságunk és hatékonyságunk világra gyakorolt hatását.

… Ha kipróbáljuk ezeket a belső gyakorlatokat, érezhetően felszabadulunk majd. A pozitív gondolkodás birtokában többé nem határozzák meg az érzéseinket az élet nem kívánt, megdöbbentő, azonnali fájdalmat okozó külső történései. Szabadon élhetjük azt az életet, amelyet szeretnénk. Csak mi döntjük el, milyen mértékű belső pozitivitással rendelkezünk. Döntésünket pedig azonnal észreveszi a környezetünk: a kollégáink, a párunk és a gyermekeink, sőt még a metrón mellettünk ülő útitársunk is.”

– Dr. Lisa Miller, a Columbia Egyetem Tanári Kollégiuma Spirituality Mind Body Intézetének alapító professzorának előszavából

 

Stressz és szorongás

Ha úgy érezzük, nap mint nap meg kell küzdenünk a stresszel és a szorongással, nem vagyunk egyedül. A szorongás világszerte számtalan embert érint – és ez az a tényező, amely a leginkább megnehezíti, hogy egészséges életet élhessünk. Csak az Egyesült Államokban több mint 40 millió 18 évesnél idősebb ember szenved a szorongásos zavar valamelyik formájában. És rengetegen vannak, akiket szintén érint a stressz és a szorongás, és bár az talán nem diagnosztizálható náluk, így is megnehezíti az életüket. A stressz és a szorongás aztán depresszió és különböző fizikai tünetek kialakulásához vezethet. Ha a szorongás fokozottan jelen van az életünkben, ötször akkora az esélyünk arra, hogy orvoshoz kell fordulnunk valamilyen egészségi problémával. Sőt, a szorongásos zavarral küzdő emberek hatszor akkora eséllyel kerülnek kórházba valamilyen pszichiátriai betegség miatt. A szorongás a jóllétünk legnagyobb akadálya.

Azonban a remény – sőt, az öntudatosság, a reziliencia és az optimizmus – igenis elérhető: ebben segít ez a könyv.

 

 

Pozitív pszichológia – A kiteljesedés, a gazdagság és a jóllét tudománya

Az elmúlt húsz évben a pszichológia elkezdett másképp tekinteni a fenti problémára: az elsődleges cél már nem a szenvedés enyhítése, hanem a jóllét fokozása. Ez az újfajta megközelítés a pozitív pszichológia témakörébe tartozik, a gyakorlati megvalósítását pedig pozitív pszichoterápiának hívják.

Ez a megközelítés azáltal könnyíti meg számunkra a változtatást, hogy segít jobban átélni a pozitív érzéseinket – és egyúttal támogat a negatív érzések csökkentésében. Világszerte számtalan kutatás jut újra és újra arra az eredményre, hogy a negativitás csökkentésének a jóllét fokozása lehet a leghatékonyabb módja. A stressz, az aggodalmaskodás és a szorongás enyhítésére egyre inkább a pozitív érzések fokozására való összpontosítás és az erősségeink kiaknázása tűnik a leghatékonyabb módszernek.

Ez a jóllétnek egy teljesen más megközelítése. Hiszen nem csupán a tünetek enyhítése a feladat – egyben a pozitivitásunkat is fokoznunk kell. A kutatások alátámasztották, hogy ha anélkül próbáljuk meg csökkenteni a negativitásunkat, hogy növelnénk a pozitivitást, máris elvesztettük a csatát.

Ennek oka pedig, hogy a stressz és aggodalom állapotában általában nincsenek egyensúlyban a negatív és a pozitív gondolatok. Képzeljük el, hogy a negatív gondolatok kavicsok, a pozitívak pedig madártollak. A következő a kérdés: nyomhatnak-e a mérlegen többet a tollak? Kibillenthetik-e azt a pozitivitás irányába? A rövid válasz: igen – de ehhez rengeteg tollra van szükség.

Az orvostudomány és a hagyományos gyógyászat célja, hogy megszabadítson a negatív gondolatoktól, és megakadályozza, hogy ismét felhalmozódjanak ezek a kavicsok. Azonban nem segítenek több tollat gyűjteni. Ennek eredményeképp pedig bár egyensúlyba kerülhetünk, egyetlen porszem is visszabillentheti a mérleget, és ismét a negatív érzések és a szorongás veszi át a hatalmat. Visszaeshetünk, mert nem növekedett a tollak mennyisége. További pozitív érzéseket kell generálnunk az erősségeink alkalmazásával.

A pozitív pszichológia segítségével a másik oldalt is megvalósíthatjuk. Az e könyv képviselte megközelítést alkalmazhatjuk az orvostudománnyal és a hagyományos terápiával karöltve. A pozitív pszichológia nem más módszerek helyettesítésére, hanem az azokkal való együttműködésre szolgál. Ha az élet egy újabb kavicsot dob a mérlegünkre, fontos, hogy több energiával álljunk neki az eltávolításának – és egyúttal megtanuljuk, hogyan gerjesszünk magunkban pozitív gondolatokat. Ez fejleszti a rezilienciánkat, azaz hatékonyabban alkalmazkodunk majd a nehéz vagy kihívást jelentő helyzetekhez, és miként a rezilienciakutatás egyik vezető szakembere, dr. George Bonanno fogalmaz, ráállhatunk „az egészséges működés stabil röppályájára”.

Ez a megközelítés rendkívül dinamikus, ugyanis miközben azon dolgozunk, hogy megakadályozzuk a kavicsok felgyülemlését, egyszersmind azt is megtanulhatjuk, hogyan szerezzünk több tollat. Amint megtanuljuk, hogyan tarthatjuk egyensúlyban a mérleget a negatív gondolatok eltávolításával, távol is tarthatjuk őket magunktól azzal, hogy több pozitív gondolatot generálunk magunkban.

 

 

A jóllét típusai és a pszichológiai tőke

A tudomány mára tisztában van vele, hogy a jóllétünk tartós hatással bír testi és lelki egészségünkre. Életünkben négy „tőkénk” van, amely hozzájárul a jóllétünkhöz: az anyagi (amink van), az emberi (amit tudunk), a közösségi (akiket ismerünk) és a pszichológiai (akik vagyunk).

  • Amink van: azon anyagi források, amelyekkel rendelkezünk, mint a pénz és más materiális javak.
  • Amit tudunk: a tudásunk, képességeink, képzettségünk, ötleteink és minden, amit megtanultunk.
  • Akiket ismerünk: a közösségi tőke a kapcsolatainkra, a baráti körünkre és a kapcsolati hálónkra utal.
  • Akik vagyunk: a pszichológiai tőke pedig az, ami a pozitív pszichológia és e könyv alapját képezi.

 

A jóllétünk pozitív irányba való elmozdításához négy pszichológiai erőforrásra van szükségünk, ezek együttesen alkotják a pszichológiai tőkét:

Remény: Aktívan hiszünk benne, hogy mi irányítjuk a jövőnket, és tudatosan cselekszünk.

Öntudatosság: Múltbéli sikereink hasznosításával építjük az önbizalmunkat.

Reziliencia: Fokozzuk rugalmasságunkat a jelenben, hogy tettre készebbé és bátrabbá váljunk.

Optimizmus: Másképp viszonyulunk ahhoz, hogyan értékeljük a múltunkat, és mire számítunk a jövőben, hogy ezáltal jobb kilátásokra és bizonyosságra tegyünk szert.

 

Ezen képességekre olykor HERO-ként (’hős’) hivatkoznak (Hope: ’remény’, Empowerment: ’öntudatosság’, Resilience: ’reziliencia’, Optimism: ’optimizmus’). Mindegyikük az önszabályozás alapvető képességén alapszik. A HERO E betűje eredetileg a self-Efficacy (’önhatékonyság’: a saját képességeinkbe és a helyzetek befolyásolásának képességébe vetett hit, magabiztosság) szóra utalt, ám én e könyvben az Empowerment (’öntudatosság’) használata mellett döntöttem. Mivel az öntudatosság az önhatékonyság elősegítőjének tekinthető, jobban illik ebbe a könyvbe.

E könyv hozzáférést biztosít a belső hősünkhöz, azaz a HERO-t alkotó négy képességhez. Konkrét módszereket tanulhatunk a remény, az öntudatosság, a reziliencia és az optimizmus fokozásához. Ezek a források mindannyiunknak a rendelkezésére állnak, ám sokszor nem aknázzuk ki őket, mert azok nem kapták meg mindazokat a lelki tápanyagokat, amelyek a kiteljesedésükhöz szükségesek.

 

A pszichológiai tőke erejének felszabadításához a kulcs
az önszabályozás elsajátítása: azaz annak megtanulása, hogyan változtathatunk az észlelésünkön,
a látásmódunkon. Ez ugyanis közvetlen hatással van
az érzelmeinkre, és arra, mennyire tekintünk pozitívan
a dolgokra.

 

A pozitív gondolkodás hatása akkor érvényesül, ha a pozitív gondolatok, érzések és viselkedési formák aránya jóval meghaladja a negatívokét. Ha ezt elsajátítjuk, a belső hősünk készen áll az ébredésre!

 

Forrás: Pozitív pszichológia

 

Ajánlott könyv: Dan Tomasulo PhD – POZITÍV PSZICHOLÓGIA