Amíg a családi minták hálójában vergődünk, nagy valószínűséggel a párkapcsolataink is küzdelmesek lesznek. Amint azonban megtanuljuk kibogozni a családi történet láthatatlan szálait, a hatásaiktól is megszabadulhatunk. Ezt az alapnyelvezetünk megfejtése teszi lehetővé. Ha láthatóvá tesszük, ami eddig láthatatlan volt, szabadabban tudunk szeretetet adni és kapni. Rilke, a költő megértette, hogy milyen nehéz fenntartani egy kapcsolatot. Így írt erről: „Ember és ember közti szeretet: ez talán a legnehezebb feladatunk, a végső, legnagyobb próbatétel, vizsgálat, munka, amelyre minden más munka csak előkészület.”

 A következőkben huszonegy olyan családi dinamikát mutatunk be, amelyek kikezdhetik a partnerünkhöz fűző meghitt kapcsolatunkat. E dinamikák némelyike akár meg is akadályozhatja, hogy egyáltalán párkapcsolatra lépjünk.

 

A kapcsolatokra ható huszonegy láthatatlan dinamika

1. Nehéz kapcsolatod volt az anyáddal. Amit az anyáddal nem zártál le, azt a partnereddel valószínűleg megismétled.

2. Elutasítod, elítéled vagy hibáztatod az egyik szülődet. A szülőben elutasított érzelmek, jellemvonások és viselkedésminták valószínűleg tudat alatt tovább élnek benned. A szülővel kapcsolatos panaszaidat kivetítheted a partneredre. Olyan partnert is magadhoz vonzhatsz, aki az elutasított szülőéhez hasonló tulajdonságokat testesít meg. Ha valamelyik szülődet elutasítod, valószínűleg küzdelmesek lesznek a párkapcsolataid. Elhagyhatod a partnereidet, vagy ők hagynak el téged. A kapcsolataidat üresnek érezheted, vagy dönthetsz úgy, hogy inkább egyedül maradsz. Az azonos nemű szülővel való szoros kapcsolat erősíti ezt a képességünket, hogy elköteleződjünk egy párkapcsolatban.

3. Azonosulsz az egyik szülőd érzéseivel. Ha az egyik szülő negatívan viszonyul a másikhoz, lehet, hogy te is követed ezt a mintát, és ugyanígy viszonyulsz majd a partneredhez. A partner iránti elégedetlenség érzéseit generációkon át hordozhatjuk.

4. Kora gyermekkorodban szakadást tapasztaltál az anyáddal való kötelékben. Ezzel a dinamikával valószínűleg valamilyen szintű szorongást fogsz átélni, amikor egy meghitt kapcsolatban megpróbálsz kötődni a partneredhez. A szorongás a kapcsolat erősödésével fokozódhat. Mivel nem tudod, hogy a szorongásod a korai kötelék szakadásából ered, hibát kereshetsz a társadban, vagy konfl iktusokat kezdeményezhetsz, amelyek lehetővé teszik, hogy kihátrálj a közelségből. Észreveheted azt is, hogy támaszt keresel, túl ragaszkodónak, féltékenynek vagy bizonytalannak érzed magad. De épp ellenkezőleg, függetlennek is tűnhetsz, aki nem kér sokat a kapcsolataiban. Az is lehet, hogy teljes mértékben kerülöd a párkapcsolatokat.

5. Felelősnek érezted magad az egyik szülőd érzéseiért. Ideális esetben a szülők adnak, a gyerekek pedig kapnak. Sok gyereknél azonban, akinek a szülője szomorú, depressziós, aggodalmas vagy bizonytalan, a fókusz gyakran áttolódik a komfortérzet elfogadásától a megteremtésére. Ilyen dinamika esetén a gyereknél másodlagossá válhat, hogy megélje az igényei kielégítését, és zsigeri érzéseit elnyomhatja az az indíttatás, hogy ő gondoskodjon, ahelyett hogy fogadná a gondoskodást. Lehetséges, hogy ez a gyerek az élete során később túl sokat ad majd a partnerének, amivel túlfeszíti a kapcsolatot. Ám ennek az ellenkezője is történhet. Ha úgy érzi, hogy elborítják vagy megterhelik a partnere igényei, a kapcsolat alakulása során neheztelni kezdhet, vagy érzelmileg bezárkózhat.

 

 

6. A szüleid nem voltak boldogok együtt. Ha a szüleid küszködtek egymással vagy nem jöttek ki jól, talán nem engeded meg magadnak, hogy többet kapj, mint amennyi nekik jutott. A szüleid iránti tudat alatti hűségesküd megakadályozhatja, hogy boldogabb legyél náluk, még akkor is, ha ők igazán szeretnék, hogy boldog légy. Az olyan családokban, ahol az érzelmek áradása korlátozott, a gyerekek boldogságát bűntudat kísérheti.

7. A szüleid nem maradtak együtt. Ha a szüleid különváltak, tudat alatt talán te is arra törekszel, hogy kilépj a kapcsolatodból. Ez megtörténhet akkor, amikor abba a korba lépsz, mint ahány évesek ők voltak akkor, amikor különváltak, ha eltöltöttél már annyi időt egy kapcsolatban, mint ők, vagy amikor a gyerekeid elérik azt a kort, amennyi idős te voltál, amikor a szüleid elváltak. De benne is maradhatsz a kapcsolatban, csak esetleg érzelmileg válsz le a társadról.

8. Valamelyik szülőd vagy nagyszülőd elhagyta a társát egy másikért. Ha az apád vagy a nagyapád elhagyta egy korábbi feleségét vagy partnerét, aki azt hitte, hogy az a kapcsolat házassággal fog végződni, te mint lány vagy lányunoka azzal vezekelhetsz, hogy egyedül maradsz, mint az a nő. Azt érezheted, hogy „nem vagy elég jó”, ahogy az illető sem volt elég jó az apádnak vagy a nagyapádnak.

9. Az anyád szívét összetörte egy nagy szerelem. Gyerekként tudat alatt osztozhatsz az anyád bánatában. Elveszítheted az első szerelmedet, vagy hordozhatod az anyád reménytelen szerelmével kapcsolatos érzéseit, esetleg tökéletlennek vagy nem elég jónak érezheted magad (ahogyan ő érezhette magát). Érezheted azt, hogy nem azzal a partnerrel vagy, akivel lenni szeretnél. Fiúgyermekként energetikai szinten próbálhatod pótolni azt az első szerelmet, és valamiféle partnerpótlékká válhatsz az anyád számára.

10. Az apád szívét összetörte egy nagy szerelem. Gyerekként tudat alatt osztozhatsz az apád bánatában. Elveszítheted az első szerelmedet, vagy hordozhatod az apád reménytelen szerelmével kapcsolatos érzéseit, esetleg tökéletlennek vagy nem elég jónak érezheted magad (ahogyan ő érezhette magát). Érezheted azt, hogy nem azzal a partnerrel vagy, akivel lenni szeretnél. Lánygyermekként energetikai szinten próbálhatod pótolni azt az első szerelmet, és valamiféle partnerpótlékká válhatsz az apád számára.

 

 

11. Valamelyik szülőd vagy nagyszülőd magára maradt. Ha az egyik szülőd vagy nagyszülőd egyedül maradt, miután a társa elhagyta vagy meghalt, te is egyedül maradhatsz. Ha kapcsolatban élsz, konfliktust gerjeszthetsz vagy eltávolodhatsz, hogy egyedül érezhesd magad. Néma szövetségben, tudat alatt megtalálod a módját, hogy osztozz a szülő vagy a nagyszülő magányában.

12. Valamelyik szülőd vagy nagyszülőd szenvedett a házasságában. Ha a nagyanyád egy szerelem nélküli házasság csapdájába került, vagy a nagyapád meghalt, ivott, kártyázott vagy elment, és a nagyanyádat egyedül hagyta a gyerekekkel, lányunokaként tudat alatt a házasélettel társíthatod ezeket a tapasztalatokat. Megismételheted az ő tapasztalatait, vagy ellenállhatsz, és nem kötelezed el magad attól való félelmedben, hogy veled is ugyanaz történhet.

13. Az egyik szülőd lebecsülte vagy semmibe vette a másikat. Újraélheted ennek a szülődnek a tapasztalását, ha semmibe vesz a társad.

14. Az egyik szülőd fiatalon meghalt. Ha valamelyik szülőd még gyerekkorodban meghalt, fizikailag vagy érzelmileg eltávolodhatsz a  partneredtől, amikor ugyanabba a korba érsz, mint ahány éves a szülőd volt a halála idején, ha ugyanannyi ideje tart már a kapcsolatotok, vagy amikor a gyerekeid abba a korba lépnek, amekkora te voltál, amikor a szülő meghalt.

15. Az egyik szülőd rosszul bánt a másikkal. Ha az apád rosszul bánt az anyáddal, fiúgyermekként hasonlóképpen viselkedhetsz a társaddal, hogy ne az apád legyen „az egyetlen rossz”. Lánygyermekként olyan partnered lehet, aki rosszul bánik veled, vagy akit nem érzel közel magadhoz. Nehéz lehet elfogadnod, hogy több boldogságban részesülj, mint az anyád.

16. Megbántottad egy korábbi partneredet. Ha régebben borzasztóan megbántottál valakit, tudat alatt azzal próbálhatod kiegyensúlyozni a bántást, hogy szabotálod az új kapcsolatodat. Az új társad, aki tudat alatt észleli a hozzáállásodat, távolságot tarthat tőled.

 

 

17. Túl sok partnered volt. Ha túl sok párkapcsolatod volt már, lehet, hogy megrongáltad a kötődési képességedet. A szakítások egyre könnyebbé válnak, a kapcsolatok elveszíthetik a mélységüket

18. Abortuszod volt, vagy örökbe adtál egy gyereket. A bűntudat, a lelkiismeret-furdalás vagy a megbánás miatt előfordulhat, hogy párkapcsolati téren nem engeded meg magadnak a boldogságot.

19. Te voltál az anyád bizalmasa. Fiúgyermekként megpróbáltad kielégíteni az anyád igényeit, és meg akartad adni neki mindazt, amit érzése szerint az apádtól nem kaphatott meg. A későbbiekben nehézségekkel kerülhetsz szembe, ha el akarod kötelezni magad egy nő mellett. Elzárkózhatsz tőle érzelmileg vagy fizikailag, attól félve, hogy a partnered, ahogyan az anyád, túl sok mindent vár majd tőled. Az a fiú, aki az anyja bizalmasa volt, gyakran létesít rövid távú kapcsolatokat. Akár nőfalóvá is válhat, aki összetört női szíveket hagy maga mögött, amerre jár. Ezt az apával való kapcsolatot szorosabbra fűzve lehet orvosolni.

20. Te voltál az apád bizalmasa. Az a lány, aki közelebb áll az apjához, mint az anyjához, gyakran elégedetlen választott partnereivel. A probléma gyökere nem a társakban keresendő, hanem az anyától való eltávolodásban. Egy nőnek az anyjával való kapcsolata jelzi, mennyire lesz kielégítő a kapcsolata későbbi partnereivel.

21. A családban valaki nem házasodott meg. Azonosulhatsz egy olyan szülővel, nagyszülővel, nagynénivel, nagybácsival vagy idősebb testvérrel, aki soha nem házasodott meg. Talán lenézték, talán kinevették a családban, vagy úgy tekintettek rá, mint akinek kevesebb jutott, mint a többieknek. Ha tudat alatt vele kötsz szövetséget, lehet, hogy te sem házasodsz meg.

Forrás: Örökölt családminták

 

Ajánlott könyvek:

ÖRÖKÖLT
CSALÁDMINTÁK

TÁRS
A MAGÁNYBAN

NŐK AKIK TÚLSÁGOSAN SZERETNEK

nők akik túlságosak szeretnek