Az alkotóképességet te magad viszed bele az általad végzett tevékenységbe. Egyfajta hozzáállás ez, benső megközelítési mód, ahogyan a dolgokat szemléled… Nem mindenkibõl lehet festő – és erre nincs is szükség. Ha mindenki piktorkodna, a világ rút hellyé válna; bajosan tudnánk megélni benne. Éppígy nem válhat mindenkibõl táncos, hiszen erre sincs szükség.

Alkotni azonban mindenki képes. Bármivel foglalkozol is, ha örömmel és szeretettel végzed tevékenységedet, ha cselekvésedet nem pusztán anyagi érdek mozgatja, akkor alkotóképességed nyilvánul meg benne. Ha bensődben valami kicsírázik tetteidből, ha gyarapodsz általuk, akkor tevékenységed spirituális, kreatív és isteni.

Alkotóképességed kiáradásával mindinkább isteni természetûvé válsz. A világ összes vallása azt tanítja, hogy Isten mindenek alkotója. Nem tudom, ez így van-e, egyvalamiben azonban biztos vagyok: minél kreatívabbá válsz, annál istenesebbé leszel. Amikor pedig alkotóképességed maradéktalanul kibontakozik, amikor a kreativitás az egész életedet áthatja, akkor immár Istenben élsz. Vagyis bizonyára mégis ő mindenek megalkotója, hiszen azok kerülnek őhozzá a legközelebb, akik kreatívan élik az életüket.

Szeresd azt, amivel foglalkozol! Merülj meditációba tevékenységed közben – bármi legyen is az!

Magyarázat

Az ezen a lapon ábrázolt alakot a tûz és a víz lenti alkímiájától a felülről betörő isteni fényig a szó szoros értelmében „megszállja” az alkotóerő. Az alkotóképesség megnyilvánulásával az ember valóban a titkok birodalmába lép be. A technika, a szakértelem és a tudás puszta eszközök; a folyamat kulcsa, hogy az illető átadja magát a minden dolgok születését tápláló energiának.

Ez az energia formátlan és nincs szerkezete, mégis minden forma és szerkezet belőle származik. Nem számít, milyen konkrét alakot ölt alkotóképességed – éppúgy megnyilvánulhat festésben, mint éneklésben, kertészkedésben vagy egy pompás étel elkészítésében. A lényeg az, hogy nyitott légy arra, ami kifejezésre akar jutni általad. Tartsd szem előtt, hogy alkotásainkat nem birtokoljuk; nem tartoznak hozzánk.

A valódi alkotóképesség az istenivel, a misztikussal és a megismerhetetlennel való egyesülésből fakad. Ekkor az alkotás egyszerre okoz örömöt az alkotónak, s hoz áldást másokra.