Ha bensődben meglelted saját igazságodat, akkor a létezés egészében nem maradt semmi, ami után kutathatnál. Az igazság teáltalad nyilatkozik meg. Amikor kinyitod a szemed, az igazság nyitogatja szemét. Amikor lehunyod a szemed, az igazság az, ami becsukja szemét. Ez egy fantasztikus meditáció. Ha megérted és magadévá teszed, semmi mást nem kell tenned; bármit cselekszel is, azt az igazság cselekszi.

Ha sétálsz, az igazság jár; ha alszol, az igazság nyugszik; ha beszélsz, a igazság szól belõled; ha elcsendesedsz, az igazság némul el. Ez az egyik legegyszerûbb meditációs technika. Alkalmazásával lassan-lassan minden elcsitul, s akkor magára a technikára többé már nincs is szükség. Miután meggyógyultál, sutba hajítod a meditációt, eldobod az orvosságot. Immár az igazságként élsz – eleven vagy, sugárzó, elégedett, önmagad üdvös boldogsággal áthatott dala.

Egész életed szavak nélküli imádsággá magasztosul, jobban mondva olyan ájtatossággá, kegyelemmé, szépséggé, amely nem tartozik közönséges földi világunkhoz, fénysugárrá, amely a messzi távolból hatol világunk sötétjébe.

Magyarázat

A Belsõ Hang nem szavakkal szól hozzád, hanem a szív szavak nélküli nyelvén. Olyan, mint egy orákulum, amely csakis igazat mond. Ha volna arca, az e kártyalap közepén látható arcra hasonlítana – éber lenne, fürkésző, s egyaránt képes a sötétség és a fény elfogadására, amelyeket a kristályt tartó két kéz jelképez. A kristály maga azt a tisztaságot szimbolizálja, amely a kettőségeken való felülemelkedésből fakad. A Belsõ

Hang játékos is lehet, miközben mélyen megmerül az érzelmekben, majd ismét felbukkan, hogy a magasbatörjön, mint két delfi n, amelyek az élet vizében fickándoznak. Holdsarlókoronája révén összeköttetésben áll a kozmosszal, és a földdel is kapcsolatban van, amint a figura kimonóján látható zöld levelek mutatják.

Akadnak életünkben olyan alkalmak, amikor mintha túl sok hang csalogatna bennünket különböző irányokba. Éppen zavarodottságunk emlékeztet bennünket az ilyen helyzetekben, hogy benső csendre és összpontosításra kell törekednünk. Csak ekkor hallhatjuk meg bennünk felcsendülő igazságunkat.