Bizony, sebet hordozol bensődben. Az ego egész lényedet egyetlen tátongó sebbé teszi, amelytől sosem szabadulsz. Pedig senkinek sem áll érdekében, hogy megsebezzen, senkinek sem feltett szándéka, hogy bántalmat okozzon neked; mindenkit épp eléggé elfoglal, hogy a saját sebeit nyalogassa. Kinek jut egyébre energiája? Mégis gyakorta megtörténik, hogy sebet ejtenek rajtad, hisz mi sem könnyebb ennél; szinte várod, hogy zokon vehess valamit.

A tao emberét senki sem érintheti kényes pontján. Hogy miért? Mert nincs ilyen pontja. Nem hordoz sebet. Ő egészséges, ép egész. Az „egész” szó egyszerûen gyönyörû. Az „egészséges” is e tőből fakad. A tao embere egész és egészséges, s ekként szentnek is nevezhetjük.

Tudatosítsd magadban sérülésedet! Ne hagyd, hogy tovább mélyüljön, inkább engedd begyógyulni. E seb csak akkor indul gyógyulásnak, ha az okát is elmulasztod. Minél kevésbé hagyatkozol a fejedre, annál gyorsabban gyógyul majd a sebed; ha kilépsz a fejedből, a seb is beheged. Élj a fejeden kívül! Teljes lényként haladj utadon, és fogadd el a dolgokat, ahogy jönnek.

Tégy próbát ezzel csak huszonnégy órán át – maradéktalanul fogadj el mindent, bármi történjen is. Ha valaki megbánt, tedd zsebre, ne reagálj rá, és fi gyeld meg, mi történik. Egyszeriben egy olyan energia áramlását fogod megérezni a bensődben, amelynek korábban nyoma sem volt.

Magyarázat

Olyan időszak ez, amikor a múlt mélyre temetett sérülései a felszínre bukkannak, ahol a gyógyító kéz hozzájuk férhet. A kártyalapon látható alak mezítelen, sebezhető, és nyitott a lét szeretetteljes érintésére. A testét övezõ aura ragyogó, s az ellazulás, gondoskodás és szeretet légköre elcsitítja küszködését és kínjait. A fény lótuszvirágai tûnnek fel fi zikai testén és a fi nomtestek körül, amelyek a gyógyítók szerint mindnyájunkat körülvesznek.

E finom rétegek mindegyikében megjelenik egy-egy gyógyító kristály vagy mintázat. Amikor a Víz Királyának gyógyító befolyása alá kerülünk, többé nem rejtőzünk önmagunk vagy mások elől. A nyitottság és elfogadás e hozzáállásával meggyógyulhatunk, és másokat is hozzásegíthetünk, hogy ép egészek és egészségesek legyenek.