Politikai vezetőitek és a különböző vallások papjai azokból lesznek, akik jól színlelnek és elég álszentek. Az ilyen embernek mindössze némi képmutatásra és agyafúrtságra van szüksége; megtévesztő külcsínre, amely mögé elrejtőzhet. Politikusaitok kettős életet élnek, akárcsak a papjaitok: az egyiket a nyílt színen, a másikat a kulisszák mögött. És a kulisszák mögött folyik a valódi életük.

A nyilvánosság előtt arcukra erőltetett mosolyok hamisak, az ártatlanságot sugárzó arcokon betanult kifejezés ül. Ha valódi mivoltában akarod meglesni a politikust, a kulisszák mögé kell férkőznöd. Ott megláthatod pőre, kendõzetlen valójában – és ugyanez a helyzet a pappal is. Öröktől fogva az agyafúrt emberek e két alaptípusa uralkodik az emberiség felett.

Már a kezdet kezdetén rájöttek, hogy ha kezükben akarják tartani az embereket, gyengévé kell tenni őket, fel kell kelteni bennük a bûntudat és az érdemtelenség érzését. Meg kell fosztani őket méltóságuktól, ki kell oltani dicsfényüket, meg kell alázni őket. Politikusaitok és papjaitok olyan kifi nomult módjait dolgozták ki a sárba tiprásotoknak, hogy nekik maguknak még csak fel se kelljen tûnniük a színen; teljes egészében rátok hagyják, hogy megalázzátok és elpusztítsátok magatokat. Megtanítottak rá, hogyan követhettek el egyfajta lassú öngyilkosságot.

Magyarázat

Felismered ezt az embert? A legártatlanabbak és legőszintébbek kivételével mindnyájunk fejében ott ólálkodik valahol a politikus. Az igazat megvallva az elménk alapvetően politikusi vénájú. Természeténél fogva folyton terveket sző, fondorkodik, és igyekszik úgy manipulálni az embereket és élethelyzeteket, hogy elérje céljait.

Ezen a képen az elmét a felhőmintás kígyó jelképezi, amelynek villás nyelve csupa csalárdságot szól. Ám e kártyalapon legfőként azt kell felismernünk, hogy mindkét arc hamis. Az édes, ártatlan, bizalomgerjesztő orca éppúgy puszta maszk, mint gonosz, álnok, „úgyis csőbe húzlak”