Minden pillanat magában hordozza a teljesség lehetőségét. Bármivel foglalkozol is, merülj el benne oly maradéktalanul, hogy elméd egyetlen gondolatot se forgasson magában, csupán jelen legyen. Ekként mind közelebb jutsz majd a teljességhez, s mindinkább képessé válsz, hogy teljes mélységében átéld az adott pillanatot.

Próbáld felismerni, mikor nem vagy a teljesség állapotában. Ezeket a pillanatokat kell lassan-lassan magad mögött hagynod. Valahányszor a fi gyelmed szétforgácsolódik, valahányszor leragadsz az elmédben – töröd a fejed, tépelődsz, kalkulálsz, töprengesz, okoskodsz –, lényed teljessége szenved csorbát. Lassan-lassan igyekezz kisiklani e pillanatokból.

Figyelmed elkalandozása nem egyéb régi szokásnál. Igaz ugyan, hogy a szokások nehezen irthatók ki, de végül igenis sikerül. Csak elég állhatatosnak kell lenned.

Magyarázat

Ez a három nő magasan szálldos a levegőben, játékosan és szabadon, mégis éberen – hiszen az életük egymástól függ. Egy trapézmutatvány során senki sem engedheti meg magának, hogy akár egy töredék másodpercre is „elkalandozzon”. Ez a lap épp a fi gyelem e teljes összpontosítását ábrázolja, amely az adott pillanatra irányul.

Meglehet, hogy mostanság úgy érzed, túl sok teendő szakadt rád egyidejûleg, holott csak azért akadtál el, mert hol ide, hol oda kapsz ahelyett, hogy sorra vennéd a rád váró feladatokat, és egymás után végeznéd el őket. Vagy talán úgy gondolod, hogy a feladat „unalmas”, mert megfeledkeztél egy fontos dologról: nem az számít, hogy mivel foglalkozol, hanem az, hogy miként teszed a dolgod.

Ha kitanulod a fortélyát, hogyan összpontosíthatod teljes figyelmedet az épp soron következő feladatra, az egyik legnagyobb ajándékban részesíted magad mind közül. Ha lépésről lépésre haladsz előre az életben, s minden teendõdet osztatlan figyelemmel és teljes erőbedobással végzed, az elevenség és alkotóerő csodás új minőségével hathatod át minden tevékenységedet.