Szepes Mária

Boldog az az ember, aki úgy éli léte teljességét, hogy nem felejtkezik meg az újjászületés és elhalás örök váltakozásáról. A nappalba nem kapaszkodik görcsösen, az éjszakától nem fél oktalan rémülettel. Úgy fogadja az anyag törvényének kettős ütemét, mint örök életű szellemének soron következő állomását végtelenből végtelenbe tartó vándorútján.

Szepes Mária

Szepes Mária korunk igen művelt asszonya volt, tisztességes tudósként egész életében azon fáradozott, hogy ráébressze az embereket a bennük rejlő kiaknázatlan lehetőségekre, mérhetetlen lelki, szellemi gazdagságukra.

Szepes Mária, 2007-ben bekövetkezett halálával óriási életművet hagyott hátra. Számtalan műfajban dolgozott élete során. Mese, regény, tudományos-fantasztikus regény, pszichológiai – karakterológiai tanulmánykötetek, önéletrajzi regény, ezoterikus tananyagok, versek, novellák, cikkek, filmforgatókönyvek, színművek, valamint misztériumjátékok alkotója, dramaturgja, mely műfajokban mind otthonosan és felszabadultan mozgott, hatalmas tudásbázissal a háttérben.
Ennek eredményeképpen munkásságát életében számtalan kitüntetéssel is jutalmazták. Közel 80 könyve jelent meg, és még mindig sok várakozik kiadásra alapítványa és könyvkiadónk gondozásában.

Papír Mária (Scherbák Magdolna) színész, forgatókönyvíró, író, költő. Ismertebb nevén Szepes Mária, íróként Orsi Mária, színészként Papír Magda volt. Kilenc-tíz évesen kezdett írni verseket, novellákat. Fiatal házasként a mesék világában merül el, mára, 19 kötetre kiegészülő Pöttyös Panni, és más címeken még hét mesekönyv szerzője.

1939-ben, Tihanyban kezdte írni leghíresebb misztikus regényét, A Vörös Oroszlánt. Novellának indult, végül nagyregénnyé nőtte ki magát. Izgalmas cselekménye négy évszázadot fog át. Valójában az alkímia történetét és a keleti filozófia legmélyebb kulcsait rejti a keresők számára, de a tudományos-fantasztikus irodalom kedvelői is olvassák.

Az írói társadalom csak későn, 80 éves korában kezdett felfigyelni a legkülönfélébb műfajokban készült hatalmas életművére. Ma már sorra jelennek meg írásai. Szellemi munkásságának, emlékének ápolásával a Szepes Mária Alapítványt bízta meg.

A szerző könyvei

Cikkek a szerzőtől: