A védikus asztrológia legfontosabb bolygója a Hold. Ez úgy alakult ki, hogy amikor az ősi Indiában, több ezer évvel ezelőtt, elkezdték vizsgálni a bolygók mozgását és e jelenségek ránk vonatkozó hatásait, még mindezt szabad szemmel tették, semmiféle eszközt nem használtak. Így viszont teljes precizitással a leggyorsabban mozgó égitestet tudták megfigyelni, ami a mi esetünkben a Hold. Valamint, mivel olyan fontos jelenségek, mint pl. az árapály, vagy testünk vízvisszatartási képessége is igazodik a Hold mozgásához, egyértelmű volt, hogy a Hold mozgása lett a védikus asztrológia egyik legprominensebb előrejelzési tényezője.

Ezért a mi heti asztrológiai előrejelzésünk is picit eltér a szokásos módszerektől, mert mi is a Hold mozgását vesszük alapul az ősi tradíciót szem előtt tartva. Viszont a védikus asztrológia számítási rendszere eltér a nyugati asztrológiában használtaktól, keleten nem voltak Julianus- és Gergely-naptáras korrekciók, így ha nem is egy teljes jegy, de 23 fokos eltérés van a keleti és a nyugati asztrológiai rendszerekben. Így, hogy maradéktalanul jó és hasznos élményünk legyen ezzel az asztrológiai előrejelzéssel is, olvassuk át a mi nyugati asztrológiából ismert jegyünket megelőző jegyre vonatkozó leírást is.

A hét fő momentuma október 11-re esik. Arra a napra, amikor Ráma király legyőzte Rávanát, a Rámájana eposzban, tehát amikor a jó győzedelmeskedett a gonosz felett. Bármit is teszünk ezen a héten, napon, nagyon komoly esély van a sikerre.

Koskos

Amint rálelünk a lelki nyugalmunkra – a hét első felében minden esély meg van rá – a következő sorrendben tudjuk helyrebillenteni életünk következő területeit: munka és életfeladat, majd jöhet a pénzkereset és az életünkben adódó lehetőségek, végül ezeket követve a kiadások és veszteségek menedzselése.


bika
Bika

Nehezebb kezdet után, a hét második felében a munkánkban és karrierünkben való elmélyülés lehet az a terület, ahonnan önbizalmat és tartást tudunk meríteni. Még saját vezetőink is keresni fogják a lehetőséget, hogy kikérjék a véleményünket bizonyos szakmai kérdésekben.


horoszk-copy-copy


Ikrekikrek

Ezen a héten, mindegy hány éve vagy évtizede élünk partnerünkkel, ráérezhetünk, rálelhetünk az őt működtető elvekre. Sőt, arra a vezérfonalra, ami az ő tetteinek miértjeire ad választ. Figyeljünk, érezzük át a helyzetet, vonjuk le a következtetéseket.


rakRák

Meg kell küzdenünk szemtől szembeni ellentételekkel, és a háttérben zajló, manipulatív igazságtalanságokkal is. Keressünk fegyvertársakat, szövetségeseket, és az ő segítségükkel visszaállhat a rend és megúszhatjuk a kellemetlenségeket.


 

Oroszlánoroszlan

Tanácsokkal, rálátásainkkal, de fizikai tapasztalatainkkal is segíthetjük a környezetünkben lévőket. Ezen a héten a tudásunk messzemenően túlmutathat a materiális világ témakörein, lelki és spirituális területeken is képesek lehetünk tudást átadni.


szuz
Szűz

Belülről kifelé építkezzünk. Otthonunk, gyermekeink és a partnerünk lesznek terítéken. Használjuk fel ezt a hetet, hogy rég halogatott családi témákat, be nem fejezett ház körüli teendőinket iktassuk be a héten megoldandók listájára.


Mérlegmerleg

Kommunikációval és aktív tettekkel tehetünk belső elégedettségünkért, környezetünk megnyugvásáért, kisiklott életviteli rendszereink újraindításáért. Talán klisésen hangozhat, hogy ha teszünk valamiért, az megoldódhat, de hányszor van az úgy, hogy tetteink hiábavalók. Ezen a héten, amennyiben teszünk érte, meg is fog adatni.


skorpio
Skorpió

Beszéljünk, beszéljünk, beszéljünk. Minden fórumot használjunk ki és fel. Vállajunk    tanácsadást, nyilvános előadást sokak és kevesek előtt, beszéljünk ismerősökkel, családtagokkal és idegenekkel is. Beszéljünk!


Nyilasnyilas

Ezen a héten megtehetjük azokat a lépéseket, amelyek a szívünk és lelkünk elégedettségéhez vezethetnek. Nézzük át a környezetünket és a minket körülvevő és minket segíteni hívatott embereket is. Egy-két személyes változtatással elérhetjük a nyugalmat.


bakBak

Elmélyülős hétnek nézünk elébe. Gondolataink, beszédünk és tetteink elemzésére és felülvizsgálatára is megjön az ihlet. Felismerhetjük azokat a jó tulajdonságainkat, amelyekre érdemes építeni és azokat a kellemetlen személyiség jegyeket is, amelyek kiirtandók.


Vízöntővizonto

Vágjunk bele, csináljuk meg, ne halogassunk tovább. Most igenis el kell költeni azt az összeget, amit már rég el kellett volna. És ez megnyitja a pangó csatornákat és a belassult folyamatokat. A kiadással teret fogunk adni az új fejlődésnek.


halakHalak

Életünk munka és életfeladat területe kerül előtérbe. A most bevállalt nehézségek és lemondások sokszorosan megtérülhetnek, legyen az bármi, amit ezen a héten felajánlunk. Munkaórák, pénz, szakértelem – bármit is teszünk az ügyeink érdekében, vissza fog áramolni.

www.bhaktikutir.hu