A nyugati tudományban uralkodó paradigma szerint kémiai, mechanikus lények vagyunk. De kezd kialakulni egy új paradigma is, amely arra utal, hogy alapvetően elektromágnesesek és rezgő teremtmények vagyunk. Ez a paradigma azt sugallja, hogy mi – és a kozmosz, amely az otthonunk – fényből, hangból és hullámformákból állunk, elképzelhetetlenül nagy frekvenciasávban.

Mint a halak a vízben, úszunk az energia hatalmas óceánjában. Nézz csak körül: Minden energia! Minden, amit látsz, az elektromágneses spektrum szerves része. Nem csak az izzók, a számítógépek és az iPhone-ok, hanem a bolygók, az állatok, a csillagok és a teljes galaxisok is mind-mind elektromosak.

Ahogy az a könyv is, amit épp olvasol, vagy a szék, amin ülsz, a talaj a lábad alatt, a bolygó, melyen élsz, és a Nap, mely felmelegíti a Földet, végső soron csak különböző frekvenciákon vibráló elektromágneses energia – más szóval áram. Ez mind energia, frekvencia és rezgés.

Az Elektromos test, elektromos egészség c. könyv szerzője, Eileen Day McKusick szerint univerzumunkban minden egyes dolog állandó mozgásban van atomi vagy szubatomi szinten – még olyan dolgok is, mint a sziklák, amelyek mozdulatlannak tűnnek. Ahogy a nagy fizikus, Richard Feynman mondja: „Minden rángatózik”, vagy McKusick megfogalmalmazásával: Minden a pozitív és negatív erők energiatánca. Amikor a rezgések összejönnek, akkor egyfajta spontán önállósággal kezdenek el szinkronizálni és rezonálni ugyanazon a frekvencián. Ez a rezonancia lehet az alapja annak is, amit mi tudatnak vagy intelligenciának hívunk.

Lehetséges, hogy az, amit a vallás szellemnek és léleknek, a tudomány pedig elektromosságnak nevez, valóban egy és ugyanaz? Teszi fel a nagy kérdést a szerző.

Ebben a könyvben az a teória kerül feltárásra, miszerint egy elektromágnesesen összekapcsolt univerzumban élünk, és hogy végső soron minden a fény, az elektromosság, a Forrásenergia része, egy univerzális mágneses mezőé, amely mindent magában foglal.

McKusick a hangterápiás gyakorlata során sok esztendőn át kezelte az emberek fizikai és mentális problémáit oly módon, hogy az energiamezejükön, más néven biomezejükön dolgozott. Szkeptikus, mindig kíváncsi elméje villámgyorsan egy mély és hosszú ideje tartó nyomozáshoz vezetett. Amikor erre, az energiagyógyászatban energiának nevezett láthatatlan anyagra utalunk, akkor az elektromágneses energiáról beszélünk, szemben más típusú energiákkal (kinetikus, termikus, kémiai stb.).

 

Valójában tehát mi az elektromágnesesség?

Egyszerűen fogalmazva, az elektromágnesesség a töltött elektromos részecskék és a mágneses mezők mozgása, energiatánca, mely az elektromos töltésből keletkezik. Más szavakkal, ez a látható és láthatatlan fény spektruma (vagy másképp fogalmazva a hang). Ha a legtöbb embertől megkérdezzük, hogy mi az áram, akkor azzal a szokványos meghatározással szolgálnak,, amelyet mindannyian megtanultunk az iskolában: az elektromosság az elektronok drót mentén történő áramlása. Egyes nézőpontok szerint viszont ezek az elektronok egyáltalán nem is léteznek! Egy másik perspektíva arra mutat rá, hogy ezek az állítólagos elektronok valójában nem is mozognak egy vezetéken keresztül egy zárt, váltakozó áramú áramkörben. Egy helyen maradnak, és össze-vissza koccannak, miközben az elektromos erő kétirányban mozog a drót körüli mezőben. Fontos tudatosítani, hogy az áram nem csak a telefonjainkat, számítógépeinket és más modern technológiákat tápláló vezetékek mentén áramlik. Valójában mindenütt ott van körülöttünk, és sok mindenben jelen van, amire gyakran nem is gondolunk, mint például a levegő, a Nap, a szél, a villámlás, a talaj a lábunk alatt, a pénz, a bélben lévő baktériumok és valójában az egész testünk.

Az elektromosság korai felfedezői, köztük Nikola Tesla az elektromosságot vagy a fényt úgy értelmezte, mint az energia mozgását az éteren – a mindent átható „tiszta fény világító óceánján” – keresztül, amelyen ezek a hullámok áthaladnak. Az elektromosság feltárása során két új anyagállapotot viszünk be az egyenletbe – a plazmát és az étert -, amelyek segítenek jobban megérteni testünk, elménk és a minket körülvevő világ természetét. Amit mi feszültségnek/rezgésnek nevezünk, az az erő, amely az elektromos áramot mozgásra készteti, más néven elektromotoros erő. Minél nagyobb a feszültség, a rezgés, annál erősebb az áram. Testünkben a magasabb szintű rezgés több energiát és erősebb belső fényt eredményez. Amikor a rendszerünkön átáramló rezgés szintje lecsökken, kevesebb energiánk marad a testünk összes folyamatának áramellátására. A betegség és a vitalitás elvesztése pedig az alacsony rezgésű állapot végeredménye.

Amit McKusick felfedezett, és ami ennek a könyvnek a legfőbb alapját képezi, az az, hogy az elektromos egészségünk ápolása, megőrzése sokkal egyszerűbb, hatékonyabb és szórakoztatóbb módszernek bizonyul az egészség megközelítésének szempontjából, mint a szokásos kémiai-mechanikus megközelítés. Hatékonyabb, mert elektromos testünk elsődleges és kauzális, így ezen a szinten végzett munka lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk a dolgok gyökeréhez.

 

 

Ebben a könyvben sok szó esik arról, hogyan lehetne javítani elektromos egészségünket a rezgés megemelésével. Ha magas a rezgésünk szintje, elegendő „gyümölcslé” van a sejtmembránunkon ahhoz, hogy a műveletek zavartalanul működjenek, és nagyobb mennyiségű elektromos töltést vezessünk.

Az akkumulátorban a feszültség az elektromos potenciál különbségére (más szóval az elektromos töltés különbségére) utal a pozitív és a negatív kivezetések között. A feszültség növelése az akkumulátor pozitív és negatív kivezetése közötti elektromos töltés növelését jelenti, amely erősebbé teszi az akkumulátort.

Gondolj csak bele: A nagyobb feszültségű izzó ragyogóbb fényt sugároz, mert nagyobb elektromos potenciállal rendelkezik. Lényegében a testünk is egy – szó szerint – akkumulátor. Tele vagyunk sós vízzel, amely áramot vezet. Minden sejtmembránunk töltést hordoz. Testünk minden egyes szervének és rendszerének megvan a maga elektromágneses tere. Áramvezetők és áramtermelők vagyunk, és az energia áramlásához zárt áramkörre van szükségünk.

Amikor biológiai rendszereinket képesek vagyunk újratölthető akkumulátorokként értelmezni, egyszerű töltés és lemerülés fogalmában kezdünk el gondolkodni: Milyen szintet mutat az akkumulátor-mérőnk? Mi meríti le, és mi tölti fel az akkumulátorunkat? Az optimális működés érdekében hol kell lennie a szintjelzőnek?

Könnyű ráhangolódni az akkumulátor helyére; a legtöbb ember azonnal tudja a választ, s nagyon hamar tudatában van annak, hogy sokkal többet merít, mint amennyit feltölt. Amikor kezdenek lemerülni az akkumulátoraink, elveszítjuk a fókuszt és a hatékonyságot, és már nem szállítjuk a szállításhoz szükséges kimenetet. De amikor az akkumulátoraink feltöltődnek, testünk erős és egészséges, képesek vagyunk elvégezni a munkánkat és tisztán tartani az otthonunkat, ellenállóvá válunk a napi stresszorokkal szemben, és képesek vagyunk gondoskodni az egészségünkről is. A lényeg az alacsony akkumulátorszint. A túl alacsony ellenállás következtében a feszültség alacsony, ami gátolja a rendszer természetes, egészséges energiaáramlását. Olyanokká válunk, mint egy gyenge elemű és gyenge fényű zseblámpa,ami  a megújuláshoz és utánpótláshoz szükséges energia hiányától szenved. A legtöbb betegséget alacsony feszültség jellemzi, és az akkumulátor elégtelen energiaellátásának a következménye. Ez pusztán fizika, Forrásenergia, a “gyümölcslé” hiánya. A sejtjeinknek bizonyos mértékű elektromos töltésre van szükségük ahhoz, hogy regenerálódjanak. Amikor testünkön elegendő energia fut keresztül, akkor meggyógyul. Ha az energiaáramlás blokkolva van, testünk nem rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy meggyógyítsa önmagát, és visszatérjen a homeosztázis természetes energiatakarékos állapotába. Amikor visszatérünk egy magasabb töltésű, magasabb rezgésű állapotba, a test természetes gyógyító intelligenciája oda irányítja ezt az energiát, ahol szükség van.

 

 

Minden elektromos.” Ez a látszólag egyszerű megfigyelés nagy jelentőségű következményekkel jár a fizikai, mentális és érzelmi egészségről való gondolkodásunkban és megközelítésünkben. McKusick könyve az elektromos életszemléleten alapuló személyes felhatalmazás manifesztuma. A szerző ezreket tanított meg arra, hogyan lehet erőfeszítés nélkül átalakulni, fejlődni és regenerálódni az „elektromos gondolkodás” elsajátításával. McKusick arra tanítja az olvasókat, hogy kitisztítsák az energiamezejüket, kiiktassák a zajt és ellenállást ebből a rendszerből, és nagyobb energiát, tisztaságot és rendet tapasztaljanak meg életükben.

A könyv végtelenül egyszerű, könnyen megvalósítható gyakorlatokat használ az olvasók egészségének, illetve mindennapi életük javításának érdekében, mint például:

– Tudatosság-gyakorlatok

– Perspektívaváltások

– Légzőgyakorlatok

– Egyszerű és könnyen kivitelezhető életmódváltások

– Továbbfejlesztett érzelmi menedzsment stb.

Eileen McKusick “elektromos gondolkodásra” tanít bennünket. Az energiagyógyítás világát a feje tetejére állítja, bizonyítva, hogy az elektromos univerzumban elsősorban elektromos lények vagyunk, mintsem biokémiaiak. Mindez magában foglalja azokat a fogalmakat és technikákat, amelyeket meg kell tanulnunk ahhoz, hogy képesek legyünk megnövelni a feszültségünket ahhoz, hogy az optimális mentális, érzelmi és fizikai életet élhessük.

Ebben a figyelemre méltó könyvben a szerző megosztja velünk az elektromos lényként való létezésünk valódi természetét, és azt, hogy valójában milyen egyszerű átalakítani fizikai, mentális és érzelmi egészségünket.  Eileen McKusick bonyolult elveket közvetít érthetőséggel, bölcsességgel.

Folytatva első könyvének munkáját, a szerző elősegíti a materializmus modern orvostudományra gyakorolt hatásának ellensúlyozásának kritikus feladatát. Walter Russell és Nikola Tesla szellemében jelentős lépéseket tesz meg a tudat, az éter, a plazma és a villamos energiát felölelő új paradigma érdekében, amely egyaránt kiválóan kapcsolódik a kozmológiához és a biológiához. Egyfajta térképet ad a test bioelektromos mezejéről, hogy jobban megérthessük saját személyes egészségügyi kihívásainkat.

A tudomány különféle ágaiban folytatott felfedezések világossá teszik, hogy a nyugati orvosbiológia csupán korlátozottan ismerte az emberi test természetét és azt, hogy mi szükséges az egészség megteremtéséhez és fenntartásához. McKusick viszont a modern orvostudományból hiányzó elsődleges területeket célozta meg az emberi biomezőt és annak elektromos jellegét. Ezeken az oldalakon megosztja velünk saját felfedezéseit az emberi biomező anatómiájáról és működéséről, egyidejűleg a biológia, a fizika és a kozmológia alátámasztó bizonyítékait górcső alá véve. Részletesen leírja azokat az összefüggéseket, miszerint a megfelelő módon kifejezett érzelmek hogyan képesek fenntartani a biomező egészségét és következésképpen az általános elektromos állapotunkat.

Eileen McKusick előszeretettel szokta mondani az embereknek:

 

Te olyan csodálatos vagy!

 

Ez azért van, mert látja azokat a figyelemre méltó lényeket, akik valójában vagyunk. Azt javasolja, hogy kezdjünk el végre hinni, és hagyjuk, hogy elektromos természetünk sugározzon.

Forrás: Ujj Anna

 

Ajánlott könyvek:

ELEKTROMOS TEST ELEKTROMOS EGÉSZSÉG

A siker alapelvei könyv


AKASA-KRÓNIKA


CSAKRAGYÓGYÍTÁS