Az élet bármely ösvényén járjon is, minden ember ösztönös késztetést érez arra, hogy értelmet, irányt és célt leljen magának. Hogy megtaláljuk-e, egyáltalán keressük-e életcélunkat, annak éppoly fontos szerepe van lelki fejlődésünkben, mint a táplálkozásnak a biológiai túlélésben.

eletfeladat3Bár sokan még azt sem ismerjük fel, hogy saját életfeladatunk volna, a tudatalattink tudja, mi végre vagyunk itt a földön, és megpróbál elérni bennünket: álmaink, megérzéseink és legbensőbb vágyaink formájában üzeneteket küld nekünk. Elhivatottságunk legmélyebb vágyaink és képességeink, a személyiségünk mögött rejlő erők formájában nyilvánul meg. Ezek az ösztönző erők formálják az életpályánkat és a kapcsolatainkat, és hatást gyakorolnak életünk minőségére és irányára is.

Amíg nem ismerjük fel a lelkünk mélyén rejlő feladatunkat, és nem annak megfelelően élünk, az életünk esetleg hiányos kirakójátéknak tűnhet: talán érezzük, hogy van valamiféle feladatunk, de nem tudjuk pontosan, mi az. Dolgozunk és pihenünk, eszünk és alszunk, pénzt keresünk és elköltjük, kivesszük a részünket az örömökből és a nehézségekből, ám életfeladatunk alapvető felismerése esetleg továbbra sem adatik meg számunkra.

Az eltelt évek során több könyvet is írtam arról, hogyan éljük békés harcosként az életünket, hogyan vívjuk meg belső harcainkat bátorsággal, szeretettel és magasabb rendű bölcsességgel eltelve. Az Erre születtél című könyv és a benne közzétett életfeladat-rendszer munkám egyik fontos szakaszát teszi teljessé. E módszer segítségével megismerhetjük és beteljesíthetjük életfeladatunkat, mivel ez a rendszer olyan térképet nyújt számunkra, amely feltárja életünk ösvényét, hogy feljuthassunk az elénk magasodó hegycsúcsra, és megmutatja nekünk az odavezető legegyenesebb utat is.

Az életfeladat-rendszer lehetővé teszi, hogy tágítsuk a saját magunkról és embertársainkról szerzett ismereteinket. Ezen kívül a pszichoterapeuták, az orvosok, a pszichológusok, a szociális munkások, a tanárok, az edzők és mások is nagy hasznát vehetik, mivel segítségével hatékonyabbá tehetik a munkájukat.


„Ami előttünk és mögöttünk áll, semmiség ahhoz képest, ami bennük rejlik. Ha feltárjuk belső világunkat, csodálatos dolgok történhetnek.” – Henry David Thoreau


Munkám során 1985 óta több ezer, a világ különböző részéről származó ember részvételével teszteltem és finomítottam e rendszert, amelynek erőssége viszonylagos egyszerűségében és az idők során bebizonyosodott hatékonyságában rejlik. A munka közben kapott lelkes reakciók ihlettek arra, hogy megírjam az Erre születtél című könyvet.

eletfeladat2A személyiség kategorizálásának számos pszichológiai, illetve spirituális rendszere létezik. Míg az önvizsgálat megteremtheti a változáshoz szükséges lendületet, az életfeladat-rendszer az, ami felruház bennünket az ehhez szükséges eszközökkel is. E rendszer – mely azon az alapelven nyugszik, hogy az univerzum bizonyos, a gravitáció törvényéhez hasonlóan valóságos törvények szerint működik – ellát bennünket az egyes életutakhoz kapcsolódó törvényekkel, amelyek segítségével pozitív módon változtathatjuk meg kapcsolatainkat, munkánkat, egészségi állapotunkat és életünk összes többi területét.

E törvények nem pusztán szabályok, elvárások vagy valamiféle etikai kódex részei; e törvények fölötte állnak az emberi társadalom előírásainak (hiszen hiába jelentjük ki például, hogy a gravitáció törvényellenes vagy erkölcstelen, a gravitáció törvénye továbbra is érvényben marad). E törvények a történelem során mindig is korlátlan hatalommal bírtak, és állandóságuk és széles körű alkalmazhatóságuk miatt a továbbiakban mint spirituális törvényekre vagy mint univerzális alapelvekre fogok hivatkozni rájuk. Alkalmazásuk során fel fogjuk fedezni, milyen magas rendűek ezek az alapelvek.

A spirituális törvények érvényessége nem kíván meg semmiféle hitet, és nem is függ attól, hiszünk-e bennük – a gravitáció mindenképpen működik, akár hiszünk benne, akár nem –, ezért akár úgy érezzük, hogy a Nagy Szellem vagy a Teremtő hagyta ránk őket, akár úgy gondoljuk, hogy egyszerűen az univerzum működését tükrözik, mindenképpen rendelkeznek az életünk megváltoztatásához szükséges erővel.

Végtelen számú spirituális törvény létezik: ezek határozzák meg az atomnál kisebb részecskék és az örvénylő galaxisok szerkezetét, erőit és mintázatait, ezek szabják meg, hogyan nyíljanak és hogyan nyújtózzanak a Nap felé a virágok, hogyan törjenek meg és fussanak ki a partra az óceán hullámai. E könyvben az emberi életünkre és az egyes életutak sajátságos szükségleteire legközvetlenebb, legtöbb gyakorlati jelentőséggel bíró törvényeket körvonalazom. Ezek sorrendben a következők:

– a rugalmasság törvénye
– a választás törvénye
– a felelősség törvénye
– az egyensúly törvénye
– a fejlődés törvénye
– a minták törvénye
– az önfegyelem törvénye
– a tökéletesség törvénye
– a jelen pillanat törvénye
– az ítéletnélküliség törvénye
– a hit törvénye
– az elvárások törvénye
– az őszinteség törvénye
– a magasabb rendű akarat törvénye
– az intuíció törvénye
– a cselekvés törvénye
– a ciklusok törvénye

E törvények érvényesülnek minden ember életében, de mindegyik különböző utakat nyit meg, és egyik vagy másik alkalmazásával különböző célok érhetők el. Hogy felfedezzük, mely spirituális törvények töltik be a legfontosabb szerepet az életünkben, először is meg kell állapítanunk, mi az életfeladatunk.

„A könyvben kifejtett életfeladat-rendszer egyszerűen elképesztő, ami prófétai értékét illeti. Segít, hogy életünk konfliktusait elrendezzük, és vezet minket a beteljesülés ösvényén.” – Deepak Chopra

Az életfeladat-rendszer helyes megvilágításba helyezte az életemet és számtalan más ember életét is, feltárva a tisztánlátás, a derűs nyugalom, az együttérzés új szintjeit. Mindnyájunknak megvannak a magunk hegycsúcsai, amelyekre fel kell jutnunk; bízom abban, hogy e módszer és e könyv segítségedre lesz abban, kedves Olvasóm, hogy jobban becsüld önmagadat, jobban megértsd embertársaidat, és megszülessen benned a szándék, hogy jobbá tedd világunkat. Vezessen téged e könyv személyes sorsod betöltése felé, hogy rátalálj az életre, amelyre születtél.

Dan Millman